Parafia Tymbark - Strona główna

Apel papieski w Piekiełku

phoca_thumb_l__mg_0226.jpg

W niedzielę 23 października grupa apostolska młodzieży i zespół święty Józef z Piekiełka poprowadziły w kaplicy apel papieski. Było to dziękczynienie za życie i dzieło świętego Jana Pawła II.

Apel rozpoczął się o godz. 900, w czasie rozważań można było przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z życia św. Papieża Polaka, posłuchać fragmentów jego przemówień, włączyć się w modlitwę wdzięczności. 

Uczestnicy otrzymali karteczki ze słowami św. Jana Pawła II oraz biało-żółte kokardki, podkreślające charakter tego dnia. Po mszy św. wszystkie dzieci otrzymały białe i żółte balony, również nawiązujące do przezywanego dziękczynienia papieskimi kolorami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Dziewczęca Służba Maryjna

phoca_thumb_l_100_0664.jpg

Spotkania odbywają się w sobotę o godz. 10.00 w PCK.

17 września- pielgrzymka na spotkanie DSM-ek w Limanowej z okazji Wielkiego odpustu w Limanowskim Sanktuarium. Po mszy św. –czas na bułeczki..

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

 

Renowacja Misji Świętych 2016

DRODZY PARAFIANIE!

W dniach od 9 do 12 października 2016 roku  nasza wspólnota parafialna przeżywać będzie Odnowienie  Misji Świętych.

Zabiegani, utrudzeni, często z wieloma problemami i wątpliwościami, potrzebujemy czasu, by odetchnąć, przemyśleć sprawy dotyczące naszego życia, nabrać nowych sił i rozpocząć życie z Chrystusem od początku.

Takim momentem zatrzymania, refleksji i nawrócenia jest czas Renowacji Misji Świętych. W blasku  Bożego Miłosierdzia, w oparciu o Słowo Boże chcemy też uczynić rachunek sumienia, by to, co chore – uleczyć, a tam, gdzie w sercu brakuje miłości Boga, na nowo Ją odkryć.

Pamiętajmy również o tych, którzy znajdują się na peryferiach naszej wspólnoty. Niech nie zabraknie z naszej strony słowa zaproszenia, życzliwości a przede wszystkim modlitwy w Ich intencji.

Drodzy Parafianie! Przyjmijcie to Jezusowe zaproszenie. Przyjdźcie do źródła „żywej wody” i napełnijcie swoje serce nadzieją, miłością i radością z tego, że Bóg Was kocha i pragnie Waszego szczęścia.

 Wasi Duszpasterze

Program Renowacji Misji Świętych

PRZYSZEDŁEM TUTAJ, ABY WAM SŁUŻYĆ…

Parafianie takimi słowami przywitali nowego Proboszcza Księdza Prałata dr Jana Banacha:

Czcigodny Księże Janie!

-Kapłan jest z ludu wzięty i do ludu posłany-

Witamy Cię w naszej tymbarskiej wspólnocie parafialnej, jako tego, który do nas z woli Bożej został posłany. Przyjmujemy Cię z otwartym sercem i szczerą życzliwością. Ten moment jest dla Ciebie i dla nas szczególny, bo to pierwsze spotkanie kapłana z wiernymi, których będziesz duszpasterzem. Wdzięczni Ci jesteśmy, że przyszedłeś do nas – do Tymbarku, wpisując się tym samym w poczet proboszczów, którzy prowadzili nas do Jezusa.

Niech Twoja kapłańska posługa wśród nas i dla nas będzie prowadzona światłem i mocą Ducha Świętego z błogosławieństwem Jezusa – naszego pana i opieka Maryi Jego Matki.

Otaczamy Cię naszą modlitwą i życzymy długich lat owocnego proboszczowania w zdrowiu - ku chwale Boga w Trójcy Jedynego, oraz Twojego i naszego zbawienia.

Szczęść  Boże

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie tymbark.in

Podkategorie

 • PODZIEKOWANIE ZA KOLĘDĘ MISYJNĄ

  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie kolędy misyjnej.

  Bóg zapłać: tym, którzy przyjęli kolędników misyjnych, wszystkim dzieciom, młodzieży gimnazjalnej, rodzicom, osobom dorosłym – przewodnikom poszczególnych grup, paniom, które upiekły ciasto i przygotowały poczęstunek dla kolędników, Siostrom, paniom koordynującym w PCK-u wraz ks. Witoldem i Stanisławem całość przedsięwzięcia. Bóg zapłać za zaangażowanie, ofiarność i wszelką życzliwość!

   

  Dziękujemy:

  Paniom, które pojechały na szkolenie dla animatorów kolędy misyjnej dzieci i pomogły w jej przeprowadzeniu: 

  Krystynie Kurek, Bożenie Kapturkiewicz, Beacie Szarłowicz, Agnieszce Moskal, Annie Puchała.

  Młodzieży z Szkoły Animacji Misyjnej: Paulinie Juszczak, Karolinie Ćwik, Irminie Bubula, Mateuszowi Smaga.

   

  Osobom, które przyniosły ciasto, pomogły w organizacji poczęstunku i dekoracji: 

  Dominika Chudy, Agnieszka Krzyściak, Urszula Kulig, Joanna Grzegorzek, Agnieszka Moskal, Anna Puchała, Beata Kaim, Monika Grucel, Małgorzata Staniec, Agnieszka Cebula, Renata Szewczyk, Mariola Czyrnek, Monika Kurdziel, Małgorzata Matląg, Stanisława Fiejtek, Marcin Piętoń .

  Szkole w Piekiełku za użyczenie miejsca na gościnę Kolędników