Parafia Tymbark - Strona główna

JUDICA ME DEUS - zaproszenie

Opowieść o zdradzie, rozpaczy, nienawiści...ale również o odwadze, miłości i honorze. Spektakl stworzony przez grupę młodzieżową w Tymbarku wraz z ks. Bogdanem Stelmachem w hołdzie ludziom, którzy byli sumieniem Polski i dla następnych pokoleń wysoko wyznaczyli miarę wierności Ojczyźnie. Serdecznie zapraszamy!

plakat_misterium2016_judicam.jpg

 

Rekolekcje w Wielkim Poście 2016

2016wielkipost.jpg

Festiwal Kolęd "Małemu Jezusowi" 2016 - Podziękowania

phoca_thumb_l_festiwal_kold2016__51.jpg

Zdjęcia z II Festiwalu "Małemu Jezusowi" dostępne są w galerii

Podziękowania za patronat i wsparcie:

 • Ks. Dziekan Edwardowi Nylcowi   
 • P. Starosta Jan Puchała
 • P Wójt Paweł Ptaszek
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
 • Pracownicy Urzędu Gminy 
 • P. Ewa Skrzekut – dyr. Biblioteki i pracownicy
 • P. Janina i Stanisław Gągała
 • P. Teresa i Marian Ścianek
 • P. Bogdan i Joanna Drzyzga
 • P. Renata  Szewczyk
 • P. Urszula i Marek Waktor
 • P. Agnieszka i Adam Niezabitowscy
 • P. Rafał i Sylwia Uchacz
 • P. Marek i Katarzyna Uchacz
 • P. Jan i Anna Kaim
 • P. Lucyna Woźny
 • P. Barbara I Władysław Kapturkiewicz
 • P. Maria i Wiesław Duda
 • Firma Tymbark SA I PRACOWNICY
 • DELIKATESOM Centrum wraz z cichymi pracownikami
 • P. Bolesława i Janusz Piętoń
 • Patronat Medialny Tymbark in i  RDN Nowy Sącz.
 • S. Reginie i P. Renacie Kotara, Januszowi Porębie, Strażakom z OSP
 • Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich z Prezes  P. Iwoną
 • Nagłośnienie  Soundlight  Tymbark
 • P. Grzegorz  Kęska
 • KSM Tymbark z Prezeską Emilką i Marcinem 
 • Każdemu za dobre słowo i uśmiech 

Festiwal Kolęd "Małemu Jezusowi" 2016

Lista uczestników

festwial_tymbark2016.jpg

Regulamin festiwal dośtępny jest pod tym linkiem

Podkategorie

 • PODZIEKOWANIE ZA KOLĘDĘ MISYJNĄ

  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie kolędy misyjnej.

  Bóg zapłać: tym, którzy przyjęli kolędników misyjnych, wszystkim dzieciom, młodzieży gimnazjalnej, rodzicom, osobom dorosłym – przewodnikom poszczególnych grup, paniom, które upiekły ciasto i przygotowały poczęstunek dla kolędników, Siostrom, paniom koordynującym w PCK-u wraz ks. Witoldem i Stanisławem całość przedsięwzięcia. Bóg zapłać za zaangażowanie, ofiarność i wszelką życzliwość!

   

  Dziękujemy:

  Paniom, które pojechały na szkolenie dla animatorów kolędy misyjnej dzieci i pomogły w jej przeprowadzeniu: 

  Krystynie Kurek, Bożenie Kapturkiewicz, Beacie Szarłowicz, Agnieszce Moskal, Annie Puchała.

  Młodzieży z Szkoły Animacji Misyjnej: Paulinie Juszczak, Karolinie Ćwik, Irminie Bubula, Mateuszowi Smaga.

   

  Osobom, które przyniosły ciasto, pomogły w organizacji poczęstunku i dekoracji: 

  Dominika Chudy, Agnieszka Krzyściak, Urszula Kulig, Joanna Grzegorzek, Agnieszka Moskal, Anna Puchała, Beata Kaim, Monika Grucel, Małgorzata Staniec, Agnieszka Cebula, Renata Szewczyk, Mariola Czyrnek, Monika Kurdziel, Małgorzata Matląg, Stanisława Fiejtek, Marcin Piętoń .

  Szkole w Piekiełku za użyczenie miejsca na gościnę Kolędników