Parafia Tymbark - Strona główna

"Ku niepodległości" - koncert

plakat_koncert_ku_niepodleglosci.jpg

Czuwanie na cmentarzu - 1.11.2014

10688328_818122211573594_6253866323247488654_o.jpg

X Złaz na Mogielicy

Serdecznie zapraszamy!!!

10633377_585841721545220_1238328230985750716_o.jpg

Nowi ceremoniarze w naszej Parafii

12 września 2014 r. w Gródku nad Dunajcem dwaj nasi lektorzy: Marcin Natonek i Piotr Młynarczyk otrzymali krzyże ceremoniarza z rąk księdza biskupa Władysława Bobowskiego. Gratulujemy im ukończenia kursu ceremoniarza i życzymy dużo radości z pełnienia zaszczytnej funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym.

Ks. Stanisław Kaczka, opiekun LSO w Tymbarku

dyplom_m_natonek.jpg
dyplom_p_mlynarczyk.jpg

Podkategorie

 • PODZIEKOWANIE ZA KOLĘDĘ MISYJNĄ

  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie kolędy misyjnej.

  Bóg zapłać: tym, którzy przyjęli kolędników misyjnych, wszystkim dzieciom, młodzieży gimnazjalnej, rodzicom, osobom dorosłym – przewodnikom poszczególnych grup, paniom, które upiekły ciasto i przygotowały poczęstunek dla kolędników, Siostrom, paniom koordynującym w PCK-u wraz ks. Witoldem i Stanisławem całość przedsięwzięcia. Bóg zapłać za zaangażowanie, ofiarność i wszelką życzliwość!

   

  Dziękujemy:

  Paniom, które pojechały na szkolenie dla animatorów kolędy misyjnej dzieci i pomogły w jej przeprowadzeniu: 

  Krystynie Kurek, Bożenie Kapturkiewicz, Beacie Szarłowicz, Agnieszce Moskal, Annie Puchała.

  Młodzieży z Szkoły Animacji Misyjnej: Paulinie Juszczak, Karolinie Ćwik, Irminie Bubula, Mateuszowi Smaga.

   

  Osobom, które przyniosły ciasto, pomogły w organizacji poczęstunku i dekoracji: 

  Dominika Chudy, Agnieszka Krzyściak, Urszula Kulig, Joanna Grzegorzek, Agnieszka Moskal, Anna Puchała, Beata Kaim, Monika Grucel, Małgorzata Staniec, Agnieszka Cebula, Renata Szewczyk, Mariola Czyrnek, Monika Kurdziel, Małgorzata Matląg, Stanisława Fiejtek, Marcin Piętoń .

  Szkole w Piekiełku za użyczenie miejsca na gościnę Kolędników