Parafia Tymbark - Strona główna

I Festiwal Dzieci I Młodzieży „MAŁEMU JEZUSOWI” w Tymbarku

 

Regulamin:

1. Festiwal „ Małemu Jezusowi” jest konkursem otwartym dla wszystkich.

2. Repertuar to tradycyjne kolędy, pastorałki i kantyczki.

3. W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły.

4. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wcześniejsze  zgłoszenie niżej podanych informacji o uczestnikach.

 

 

Czytaj więcej

Kolęda Misyjna - 2014

W Niedzielę Chrztu Pańskiego po domach naszej parafii wędrują kolędnicy misyjni.

misyjni1.jpg

misyjni2.jpg

 

Trzech Króli 2014

W Uroczystość Objawienia Pańskiego do naszego kościoła na wielbłądach przybyli trzej Królowie.

trzech_kroli1.jpg

trzech_kroli2.jpg


Podkategorie

 • PODZIEKOWANIE ZA KOLĘDĘ MISYJNĄ

  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie kolędy misyjnej.

  Bóg zapłać: tym, którzy przyjęli kolędników misyjnych, wszystkim dzieciom, młodzieży gimnazjalnej, rodzicom, osobom dorosłym – przewodnikom poszczególnych grup, paniom, które upiekły ciasto i przygotowały poczęstunek dla kolędników, Siostrom, paniom koordynującym w PCK-u wraz ks. Witoldem i Stanisławem całość przedsięwzięcia. Bóg zapłać za zaangażowanie, ofiarność i wszelką życzliwość!

   

  Dziękujemy:

  Paniom, które pojechały na szkolenie dla animatorów kolędy misyjnej dzieci i pomogły w jej przeprowadzeniu: 

  Krystynie Kurek, Bożenie Kapturkiewicz, Beacie Szarłowicz, Agnieszce Moskal, Annie Puchała.

  Młodzieży z Szkoły Animacji Misyjnej: Paulinie Juszczak, Karolinie Ćwik, Irminie Bubula, Mateuszowi Smaga.

   

  Osobom, które przyniosły ciasto, pomogły w organizacji poczęstunku i dekoracji: 

  Dominika Chudy, Agnieszka Krzyściak, Urszula Kulig, Joanna Grzegorzek, Agnieszka Moskal, Anna Puchała, Beata Kaim, Monika Grucel, Małgorzata Staniec, Agnieszka Cebula, Renata Szewczyk, Mariola Czyrnek, Monika Kurdziel, Małgorzata Matląg, Stanisława Fiejtek, Marcin Piętoń .

  Szkole w Piekiełku za użyczenie miejsca na gościnę Kolędników