Parafia Tymbark - List Proboszcza do Parafian

List Proboszcza do Parafian

Drodzy Parafianie!

Bardzo szybko zbliża się czas kiedy jako wspólnota parafialna będziemy razem przeżywać tygodniowe Misje Święte. Będzie to czas szczególnej obecności wśród nas Jezusa Chrystusa. Tego, którego wprawdzie spotkaliśmy już w Chrzcie św. i innych Sakramentach, ale przecież nie zawsze konsekwentnie i w pełni idziemy za Nim w naszym życiu. Odkrywamy bowiem w sobie wciąż – sami zaskoczeni i zmartwieni tym faktem – pewne postawy i zachowania, które są dalekie od Chrystusowej Ewangelii. Są to nasze grzechy, które nas niepokoją i od których chcielibyśmy się w szczerości naszej duszy, wyzwolić. Trzeba je jednak najpierw rozpoznać, nazwać po imieniu, zobaczyć ich źródło, czyli stanąć przed Bogiem w prawdzie i w pokorze. Stanie się to możliwe, gdy przez wiarę wejdziemy w świat Boga. Jego miłość nas wówczas odrodzi, w jego Miłosierdziu znajdziemy bezpieczną przystań.

Misje! Czym są? Sam termin pochodzi od łacińskiego słowa „missio” co znaczy „posłanie”.  Opatrzność Boża pośle do nas ludzi, którzy głosić będą Słowo Boże. Będą oni przedłużeniem wspaniałego orszaku postaci których znamy ze Starego i Nowego Testamentu: patriarchów, proroków i apostołów. Sam Jezus nazwany został posłańcem Bożym, który  przyszedł na ziemię by głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. To On swojemu Kościołowi daje nakaz: „idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). To polecenie jest nadal aktualne. Ojciec Święty bł. Jan Paweł II mówił kiedyś w Częstochowie: „Żyjemy w czasach duchowego chaosu, zagubienia i zamętu, w którym do głosu dochodzą różne tendencje liberalne i laickie, często w sposób otwarty wykreśla się Boga z Życia społecznego, wiarę chce się zredukować do sfery czysto prywatnej, a w postępowanie moralne ludzi włącza się szkodliwy relatywizm. Szerzy się obojętność religijna. Nowa Ewangelizacja jest pilną potrzebą chwili, także w ochrzczonym przed tysiącem lat narodzie polskim. Musimy poświecić wszystkie siły, aby głosić prawdę o Krzyżu i Zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów – odrzuceniu Boga – Miłości”, (Częstochowa, 04 czerwca 1997 r.)

To zadanie podejmują dziś misjonarze. Idą oni do tych, którzy o Chrystusie jeszcze nie słyszeli. Idą też do tych, którzy choć słyszeli, to jednak zbyt łatwo o Nim zapominają. Idą wreszcie do tych, którzy idą za Chrystusem, ale na tej drodze potrzebują umocnienia i dodania ducha.

Misje, które rozpoczynają się w naszej parafii prowadzić będą Ojcowie Redemptoryści. Ich założyciel św. Alfons Maria Liguori (1697 – 1787), będąc wielkim duchem swoich czasów, założył ten zakon po to, aby wypełnił te słowa Chrystusa „iść i głosić Ewangelię najbardziej potrzebującym…” aż na krańce świata. Oni przybędą do naszej parafii, aby między nami pełnić to zadanie. Będzie to wielkie wyzwanie dla naszej wspólnoty, któremu starajmy się sprostać.

Proszę wszystkich Was o modlitwę w waszych rodzinach, w intencji tego Bożego dzieła, które bł. Jan Paweł II nazywa „niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego”. Bądźcie obecni w tym Dziele. Przez waszą troskę, zachętę nawzajem do udziału, przez czynne zaangażowanie się we wszystkich pracach przygotowawczych i modlitwę. Czujcie się POSŁANYMI do dawania radykalnego świadectwa życia z wiary dla tych, którzy wątpią odchodzą, lub znajdują się na duchowych obrzeżach wspólnoty Kościoła.

Maryi, Mistrzyni Zawierzenia, oddajemy się z ufnością w opiekę wierząc, ze uprosi nam Ona u Swego Syna światło i łaskę dla pomyślnego zrealizowania naszych zamierzeń.

 

Wasi duszpasterze