2017.06.18. – 11. Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy 11. Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego. To w naszej diecezji Diecezjalne Święto Rodziny. Modlimy się o miłość w naszych rodzinach i o to, by były one miejscem przekazywania wiary i wartości. Procesja eucharystyczna dziś po sumie.

 

2. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali procesję Bożego Ciała i uczestniczyli w niej. Bóg zapłać wszystkim przygotowującym ołtarze, niosącym feretrony, pocztom sztandarowym, Ochotniczej Straży Pożarnej, Orkiestrze „Tymbarski Ton”, chórowi parafialnemu, dzieciom sypiącym kwiaty i dzwoniącym oraz ich rodzicom, Dziewczęcej Służbie Maryjnej z Siostrami oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza. Niech Zbawiciel błogosławi wszystkim, którzy uczcili Jego obecność wśród nas. 

Trwa dawna oktawa Bożego Ciała. Zapraszamy na procesję eucharystyczną i Mszę św. codziennie w Piekiełku o godz. 17.00, zaś w Tymbarku o godz. 18.00. Uwaga! – podobnie będzie w czwartek na zakończenie oktawy: Msza z tradycyjną procesją w Piekiełku o godz. 17.00, zaś w Tymbarku z błogosławieństwem dzieci oraz wianków o godz. 18.00!

 

3. Ponadto w tym tygodniu:

·         w poniedziałek spotkanie LSO w Tymbarku: ministranci - godz. 17.00, lektorzy godz. 19.00;

·         o poprowadzenie modlitwy różańcowej, wyjątkowo we wtorek, prosimy Różę Kobiet św. Katarzyny (zelatorka p. Maria Florek);

·         w środę o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez SRK. Zapraszamy do wspólnej modlitwy;

·         w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Można zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia NSPJ (u nas po Mszy św. o godz. 7.00 i przed Mszą św. o godz. 18.00). Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych;

·         ta uroczystość to także dzień modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego – prosimy Was Siostry i Bracia o modlitwę, abyśmy dążyli do świętości w naszym życiu i posłudze. W modlitwie pamiętajmy też o kapłanach wywodzących się z naszej wspólnoty;

·         również w piątek zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msze św. dziękczynne w Tymbarku: o godz. 8.00 dla Zespołu Szkół im. KEN, o godz. 9.00 dla gimnazjum, o godz. 10.00 – dla szkoły podstawowej, o 11.00 – dla przedszkoli. Msza św. dziękczynna w Piekiełku o godz. 8.00. Zapraszamy wszystkich uczniów, dyrekcje szkół, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców;

·         uwaga - od następnej niedzieli będzie obowiązywał wakacyjny porządek nabożeństw. Msze św. niedzielne w kościele parafialnym o godz.: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i o 18.00; w kaplicy w Piekiełku będzie w czasie wakacji tylko jedna Msza św. o godz. 9.30!

 

4. Dziękujemy wszystkim wspierającym prace prowadzone na cmentarzu. Bóg zapłać za ofiary indywidualne: dwóm rodzinom z Tymbarku za 5000 zł i 3000 zł. Dziękujemy też panu Krzysztofowi Molkowi, którego firma wykonuje prace na cmentarzu, za nieodpłatne wykonanie części prac. Ofiary na tacę składane w przyszłą niedzielę przeznaczone będą na prowadzone prace. Bóg zapłać również rodzinom z Piekiełka, które złożyły ofiary na położenie kostki wokół kaplicy św. Józefa.

 

5. Proszono nas o ogłoszenie: w środę po wieczornej Mszy św. wolontariusze będą zbierać ofiary na ogólnopolską akcję „Pola Nadziei”.

 

6. Decyzją Księdza Biskupa, ks. Bogdan Stelmach został mianowany proboszczem w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia na Pasierbcu. Gratulując tej nominacji, otoczmy ks. Bogdana modlitwą w Jego przygotowaniu do podjęcia nowych obowiązków. Na miejsce ks. Bogdana przychodzi neoprezbiter ks. Michał Łukasik pochodzący z Gorzkowa. Jego osobę i posługę w naszej wspólnocie polecamy Waszym modlitwom.

 

7. Jak zwykle zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapraszamy do wspólnej modlitwy w świątyni.

2017.06.14. – Niedziela Trójcy Przenajświętszej

1. Przeżywamy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dziękujemy za wygłoszone słowo ks. Krzysztofowi Pachutowi ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Ofiarami do puszek możemy udzielić wsparcia projektom prowadzonym w Tanzanii, w których bierze udział nasza rodaczka Łucja Kordeczka.

 

2. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia Festynu Parafialnego. Bóg zapłać za liczną obecność i za przykład dobrej, miłej, radosnej zabawy rodzinnej bez kropli alkoholu. Szczególnie dziękujemy ks. Bogdanowi i ks. Stanisławowi, którzy koordynowali całość. Szczegółowa lista podziękowań na naszej stronie internetowej. Zebraliśmy 8950 zł. Zgodnie z zapowiedziami środki uzyskane z festynu przeznaczone zostaną na wsparcie dla jednej z chrześcijańskich rodzin w Syrii w ramach projektu Caritas „Rodzina Rodzinie” oraz na prace prowadzone na cmentarzu.

 

3. W najbliższy czwartek, 15 czerwca, będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Uwaga! Msza św. z procesją o godz. 10.00! Będzie to zarazem Msza św. prymicyjna ks. Łukasza Matuszyka, który odbywał praktykę duszpasterską w naszej parafii. Wychodząc na ulice z Jezusem Eucharystycznym będziemy wyrażać naszą wiarę, dziękować za dar Eucharystii i prosić Chrystusa o błogosławieństwo dla naszych rodzin i naszej parafii. Przede wszystkim przygotujmy Panu Jezusowi nasze serca. Okazja do spowiedzi w każdy dzień podczas Mszy Świętych.

Bardzo prosimy o przygotowanie, zgodnie z tradycją, czterech ołtarzy i  udekorowanie domów. Prosimy też o przygotowanie i zabranie chorągwi, feretronów i pocztów sztandarowych. Zapraszamy dzieci sypiące kwiaty, całą LSO oraz Ochotniczą Straż Pożarną i naszą Orkiestrę.

W oktawie Bożego Ciała procesja wokół kościoła każdego dnia po wieczornej Mszy św. Zachęcamy, by przez liczny udział wyrażać wiarę i wdzięczność za obecność Jezusa Eucharystycznego wśród nas. Zapraszamy zwłaszcza rodziny przeżywające peregrynację figur Matki Bożej Fatimskiej.  

 

4. Ponadto w tym tygodniu:

·         w poniedziałek spotkanie LSO w Tymbarku: ministranci - godz. 17.00, lektorzy godz. 19.00;

·         w środę o poprowadzenie modlitwy różańcowej przed wieczorną Mszą św. prosimy Różę Mężczyzn św. o. Pio (zelator p. Bolesław Janczura);

·         składka z Bożego Ciała przeznaczona jest na hospicja i cele charytatywne;

·         w Boże Ciało przypada również 5. rocznica objęcia diecezji tarnowskiej przez biskupa Andrzeja Jeża. Pamiętajmy w modlitwie o naszym Pasterzu;

·         w następną niedzielę Diecezjalne Święto Rodziny. Z dekanatu organizowany jest wspólny wyjazd do Starego Sącza. Zapraszamy do pielgrzymowania. Zgłoszenia do  środy u Siostry w zakrystii. W naszej parafii uroczyste odnowienie przyrzeczeń dla wszystkich małżonków na Mszy św. o godz. 10.00.

 

6. Dziękujemy wszystkim wspierającym prace prowadzone na cmentarzu. Bóg zapłać rodzinie z Piekiełka, która złożyła indywidualnie ofiarę 1000 zł na ten cel. Przy tej okazji prosimy bardzo o troskę o porządek na cmentarzu! Apelujemy, by nie wyrzucać śmieci na skarpę pod cmentarzem, by nie zostawiać śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych (np. przy kranie z wodą), by nie podejmować poważniejszych prac bez uzgodnienia z proboszczem (firmy pracujące przy nagrobkach powinny mieć potwierdzenie z kancelarii parafialnej), by nie podrzucać samochodami śmieci spoza cmentarza (a jak widzimy kogoś obcego to, by na to reagować). Za wywóz śmieci od sierpnia do grudnia 2016 roku zapłaciliśmy prawie 5500 zł, a do maja br. prawie 4000 zł.  Bardzo prosimy też, by odpady zielone i wieńce składać obok kontenerów. W najbliższym czasie pojawi się do tego specjalne miejsce. To jak zachowujemy się na cmentarzu świadczy nie tylko o naszej wierze, ale wpierw o kulturze. Szanujmy miejsce spoczynku naszych bliskich i naszą parafialną, wspólną własność.

 

7. Decyzją mieszkańców Piekiełka planowane jest położenie kostki wokół kaplicy św. Józefa. W związku z tym członkowie wspólnoty będą zbierać ofiary przeznaczone na ten cel w rodzinach tej części parafii. Inne osoby, które korzystają z kaplicy i chcą się włączyć w planowane prace mogą złożyć ofiarę u kogoś ze zbierających lub ks. Witolda.

 

8. Kilka dni temu uczniowie Szkoły w Piekiełku należący do Szkolnego Koła Caritas zdobyli 2. miejsce w konkursie „DZIAŁALNOŚĆ W SZKOLNYM KOLE CARITAS – NAJPIĘKNIEJSZE LEKCJE WAROŚCI”. Dyplom i nagrodę wręczył biskup tarnowski bp Andrzej Jeż podczas zjazdu Szkolnych Kół Caritas diecezji tarnowskiej. Uczniom i s. Izabeli gratulujemy.

 

9. Proszono nas o ogłoszenie: Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej organizuje wyjazd na XXVI Ogólnopolską Pielgrzymkę Rzemiosła na Jasną Górę w niedzielę 25 czerwca. Zgłoszenia w biurze Cechu do 20 VI br.

W związku z upałami, jakie się ponoć zapowiadają, prośba do wszystkich, aby zatroszczyli się o swoje zwierzęta, szczególnie te, które przebywają na zewnątrz. Niech każdy zadba o świeżą wodę i zacienione miejsce dla nich.

 

10. Jak zwykle zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapraszamy do wspólnej modlitwy w świątyni.

 

11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. +Wandę Dawiec wywodzącą się z Tymbarku. Powstańmy i powierzajmy zmarłą Miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu, a nasz Panie...

2017.06.04. – Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. Przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami i kończącą okres Wielkanocy. W Tarnowie odbywa się koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej.

 

2. W naszej parafii dziś od 15.00 Festyn Parafialny. W programie: występy dzieci z przedszkoli, pokaz strażacki, jazda konna, zabawy dla dzieci, występ Orkiestry Tymbarski Ton, dyskoteka prowadzona przez SOUNDLIGHT oraz konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Środki uzyskane z Festynu przeznaczone zostaną na wsparcie dla jednej z chrześcijańskich rodzin w Syrii w ramach projektu Caritas „Rodzina Rodzinie” oraz na wsparcie prac prowadzonych na cmentarzu. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.

 

3. W poniedziałek, w drugi dzień Zielonych Świąt, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze św. jak w święto zniesione. W kościele w Tymbarku o 6.00, 8.30, 10.00 i o 18.00; w kaplicy w Piekiełku o 17.00. Zachęcamy do licznego udziału w Eucharystii.

 

4. W naszych rodzinach trwa peregrynacja figur Matki Bożej Fatimskiej. Dziękujemy wszystkim, którzy przeżywają to wydarzenie w duchu wiary, podejmując wspólną modlitwę różańcową i uczestnicząc całymi rodzinami we Mszy św. Rodziny przeżywające nawiedzenie polecamy podczas każdej Mszy św.

 

5. W tym tygodniu:

·         we wtorek egzamin uczniów drugich klas gimnazjum przed sakramentem bierzmowania; w Piekiełku o godz. 15.00, w Tymbarku o godz. 16.00. Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami;

·         w środę o poprowadzenie modlitwy różańcowej przed wieczorną Mszą św. prosimy Różę Kobiet św. Teresy Benedykty od Krzyża (zelatorka p. Maria Śmieszek);

·         w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, o 15.00 Godzina Miłosierdzia w rocznicę nawiedzenia obrazu Pana Jezusa Miłosiernego;

·         w piątek o godz. 19.00 dekanalne czuwanie młodzieży w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Szczegóły na plakacie. Serdecznie zachęcamy młodych do udziału. Organizujemy wspólny wyjazd. Zainteresowani proszeni są o kontakt z ks. Bogdanem;

·          w następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – kończy się czas spowiedzi i komunii wielkanocnej. O godz. 11.30 Msza św. w intencji Ks. Prałata Józefa z okazji 30. rocznicy przybycia do naszej parafii i objęcia proboszczowania w Tymbarku.

 

6. Bóg zapłać wszystkim wspierającym prace prowadzone na cmentarzu. W minioną niedzielę zebraliśmy 10.428 zł i 2 euro. Dziękujemy również za ofiary indywidualne: rodzinie z Podwisiołek za 2000 zł, dwóm rodzinom z Tymbarku za 1000 i 200 zł, rodzinie ze Smagówki za 3000 zł, rodzinie z Zamieścia za 1000 zł.

 

7. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii księdza Krzysztofa Pachuta ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, który będzie głosił Słowo Boże. Ofiarami do puszek wesprzemy projekt „Misja Afryka 2017”, w którym uczestniczy min. nasza rodaczka Łucja Kordeczka, przebywająca na misjach w Tanzanii. W ramach projektu będzie organizowany Festiwal Młodych w Tanzanii jako forma kontynuacji zeszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.

 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest nowy „Promyczek Dobra” i „Mały Promyczek Dobra” – polecamy rodzicom dla ich pociech. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapraszamy do wspólnej modlitwy w świątyni.

 

9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli: śp.+ Jan Rybka z Zamieścia - Góry Rysie – pogrzeb w poniedziałek o 15.00 (wprowadzenie), śp. +Helena Trzópek z Zamieścia – pogrzeb we wtorek o godz. 14.00 (wprowadzenie) oraz śp. +Dariusz Waktor z Piekiełka – pogrzeb we wtorek o 16.00 (wprowadzenie). Powstańmy i powierzajmy tych zmarłych Miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu, a nasz Panie...

2017.05.28. – Wniebowstąpienie Pańskie

1. Trwa nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. W środę ostatnie nabożeństwo majowe. Od czwartku rozpoczynają się nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

2. Wszystkie rodziny przyjmujące figury Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii. Obejmujemy je modlitwą w czasie każdej Mszy św.

 

3. W tym tygodniu:

·         w środę święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, o poprowadzenie modlitwy różańcowej przed wieczorną Mszą św. prosimy Różę Kobiet św. Kingi (zelatorka p. Maria Palka);

·         w pierwszy czwartek miesiąca modlitwa za powołanych wywodzących się z naszej wspólnoty i o nowe powołania kapłańskie i zakonne;

·          w pierwszy piątek Msza wotywna ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7.00 i o 18.00; spowiedź w kościele parafialnym w czwartek i piątek od godz. 17.00, a w kaplicy w Piekiełku w piątek od 16.30;

·         w tym dniu od 8.30 odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Prosimy o zapisy w zakrystii. Rano kancelaria parafialna nie będzie czynna;

·         również w piątek wyjazd na modlitewne czuwanie do Mogiły o godz. 18.00. Zapisy w zakrystii;

·         w pierwszą sobotę miesiąca Msza o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 7.00. Nabożeństwo pierwszej soboty powiązane będzie z nabożeństwem fatimskim. Rozpocznie się ono o godz. 19.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy – będzie jej przewodniczył kustosz sanktuarium Matki Bożej Strzeleckiej ks. Stanisław Tabiś.

·         w następną niedzielę zmiana tajemnic różańcowych;

 

4. Spotkania grup parafialnych:

·         w poniedziałek spotkanie LSO w Tymbarku: ministranci - godz. 17.00, lektorzy godz. 19.00;

·         Próba chóru parafialnego w środę po Mszy św. wieczornej;

 

5. Bóg zapłać wszystkim wspierającym prace prowadzone na cmentarzu – przez dzisiejszą składkę i ofiary indywidualne. Dziękujemy dwóm rodzinom z Pasterników oraz z Tymbarku, które złożyły ofiary 10.000,- zł i 500,- zł. Bóg zapłać. Dziękujemy również panu Grzegorzowi Urbańskiemu za nagłośnienie koncertu „Krzyż i Orzeł” oraz zaangażowanie wraz z córkami w prowadzenia zespołu „Gloria Mariae”.

 

6. W przyszłą niedzielę o 15.00 rozpoczniemy kolejny Festyn Parafialny. W programie: występy dzieci z przedszkoli, pokaz strażacki, jazda konna, zabawy dla dzieci, występ Orkiestry Tymbarski Ton i dyskoteka prowadzona przez SOUNDLIGHT. Nie zabraknie również KONKURSU Z NAGRODAMI. Serdecznie zapraszamy! Wszelka pomoc przy organizacji mile widziana! Jak co roku - prosimy o  pyszne wypieki i  dostarczenie ich  na plebanię. Kontakt z ks. Bogdanem.

 

7. Wyjazd na koronację figury Matki Bożej Fatimskiej do Tarnowa w przyszłą niedzielę o godz. 8.00 z parkingu przy kościele. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

 

8. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji tarnowskiej zaprasza na wakacyjne obozy i kolonie połączone z kursem języka angielskiego, zajęciami z jazdy konnej i wycieczkami krajoznawczymi. Więcej informacji w gablocie oraz na stronie KSM (www.ksm.diecezja.tarnow.pl). Inne propozycje oaz i wakacji dla dzieci i młodzieży, min. „Miasteczko Modlitewne” u bł. Karoliny w Zabawie, na stronie duszpasterstwa młodzieży diecezji tarnowskiej (www.mlodziez.diecezja.tarnow.pl).

Przypominamy również o możliwości wyjazdu w dniach 31 lipca do 4 sierpnia na Litwę. W programie zwiedzanie Wilna, Trok, Kowna i Góry Krzyży. Koszt 950 zł i 80 euro. Zapisy w kancelarii parafialnej.

 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapraszamy do wspólnej modlitwy w świątyni.

 

10. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł śp. +Michał Dębski z Tymbarku. Powstańmy i powierzajmy zmarłego Miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu, a nasz Panie...

2017.05.21. – 6. Niedziela Wielkanocna

1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie byli w tym roku. Majówka w kościele parafialnym codziennie o godz. 18.00, a w kaplicy w Piekiełku o godz. 17.00.

 

2. Zapraszamy rodziny przyjmujące figury Matki Bożej Fatimskiej do uczestnictwa w Eucharystii. Zachęcamy, by cała rodzina przystąpiła do sakramentu pokuty i przyjęła Komunię św.  Prosimy o rodzinną modlitwę różańcową.

 

3. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o urodzaje. Od poniedziałku do środy będziemy modlić się o dobre urodzaje i zachowanie od klęsk elementarnych oraz za kraje głodujące. W poszczególne dni krzyżowe  po Mszy św.  o 18.00 procesje błagalne: w poniedziałek do kapliczki na ul. Kazimierza Wielkiego, we wtorek kapliczka do koło Floradu, w środę do kapliczki „na górach”.

 

4. W tym tygodniu:

·         w poniedziałek o godz. 15.30 wyjazd do Krakowa na uroczystości odpustowe ku czci św. Rity. Są jeszcze wolne misja; 

·         w środę Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych – dzień szczególnej modlitwy za Kościół w Chinach;

·         o poprowadzenie modlitwy różańcowej w środę przed wieczorną Mszą św. prosimy Różę Kobiet św. Siostry Faustyny (zelatorka p. Maria Kurczab);

·         w sobotę święcenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej, wśród święconych będzie diakon Łukasz Matuszyk, który odbywał u nas praktykę duszpasterską, pamiętajmy o nim w modlitwie;

·         w piątek Dzień Matki pamiętaj także  w modlitwie o naszych mamach;

·         w tym dniu rozpoczyna się w całym Kościele nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego;

·         w przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Składka inwestycyjna przeznaczona na prace prowadzone na cmentarzu;

·         w przyszła niedzielę w Piekiełku na Mszy św. o 9.30 przyjęcie kandydatów do LSO

 

5. Spotkania grup parafialnych:

·         w poniedziałek spotkanie ministrantów - godz. 17.00;

·         Zbiórka LSO w piekiełku w czwartek o 18.00;

·         Próba chóru parafialnego w środę po Mszy św. wieczornej;

·         Spotkanie DSM w sobotę o 10.00 DSM;

 

6. Bóg zapłać wszystkim wspierającym prace prowadzone w parafii. Dziękujemy dwóm rodzinom z Pasterników oraz z Zamieścia, które złożyły indywidualnie ofiary 2000 i 1000 zł. Bóg zapłać.

 

7. OSP w Tymbarku dziękuje Wszystkim za przekazane środki pieniężne złożone w czasie zbiórki prowadzonej w niedzielę 7 maja. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla wspierających działalność straży zostanie odprawiona w dniu 28 V br. O godz. 8.30.

 

8. Coroczny Festyn Parafialny planowany jest na niedzielę 4 czerwca. Już dziś zapraszamy wszystkich parafian. Chętnych do pomocy prosimy o kontakt z Ks. Bogdanem

 

9. W ramach dekanatu tymbarskiego planowana jest pielgrzymka do Tarnowa w niedzielę 4 czerwca na koronację figury Matki Bożej Fatimskiej. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania. Zapisy w zakrystii u siostry do następnej niedzieli.

 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapraszamy do wspólnej modlitwy w świątyni.

 

11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszła śp. +Halina Duda z Tymbarku oraz Barbara Urbańska z Tymbarku, której pogrzeb odbędzie się we wtorek, o godz. 14.30 wprowadzenie, później różaniec i Msza św. Powstańmy i powierzajmy zmarłe Miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu, a nasz Panie...

 

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna