Parafia Tymbark - I Festiwal Dzieci I Młodzieży „MAŁEMU JEZUSOWI” w Tymbarku

I Festiwal Dzieci I Młodzieży „MAŁEMU JEZUSOWI” w Tymbarku

 

Regulamin:

1. Festiwal „ Małemu Jezusowi” jest konkursem otwartym dla wszystkich.

2. Repertuar to tradycyjne kolędy, pastorałki i kantyczki.

3. W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły.

4. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wcześniejsze  zgłoszenie niżej podanych informacji o uczestnikach.

 

 


 Uczestnicy festiwalu będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:

·         kategoria – przedszkolna –  od lat 3 do klasy "0"

·         kategoria – młodsza szkolna – od klasy 1 do klasy 3

·         kategoria – starsza szkolna – od klasy 4 do klasy 6

·         kategoria – gimnazjalna – od klasy 1 do 3 gimnazjum

·         kategoria – ponadgimnazjalna – uczniowie szkół  średnich

 5.Uczestnicy Festiwalu mogą wykonywać utwory a’ cappella, z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem  muzycznym na płycie CD lub  pendrive . Na tych nośnikach powinien być nagrany tylko podkład muzyczny! Organizatorzy festiwalu udostępnią  sprzęt nagłaśniający oraz zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie. Płyta  lub pendrive ma mieć nagrany tylko podkład używany do występu. O kolejności występów decydują organizatorzy. Całkowicie zabroniony jest playback

6. Uczestnicy Festiwalu oceniani będą przez powołaną do tego Komisję:

·         podstawą do przyznania miejsc będzie ilość uzyskanych punktów.

·         werdykty wydane na podstawie ocen jury są ostateczne i niepodważalne.

·         oceny członków jury są tajne.

 Kryteria według których będą oceniani uczestnicy:

·         intonacja

·         emisja głosu

·         rytmika i dykcja

·         dobór utworu

·         wyraz artystyczny

 Powołane przez organizatorów Jury może przyznać:

·         trzy nagrody ( I , II , III miejsce, lub wyróżnienia ) w każdej z kategorii

Zgłoszenia należy nadesłać do 23 stycznia 2014 roku.

 Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki regulaminu.

W zgłoszeniu należy podać:

·         Imię i nazwisko,

·         klasę lub wiek,

·         miejscowość,

·         nazwę Szkoły lub Instytucji,

·         tytuł kolędy,

·         telefon kontaktowy.

 Każdą szkołę, przedszkole lub instytucję kultury może reprezentować maksymalnie 3 solistów lub 2 zespoły wokalno instrumentalne, albo 2 chóry wielogłosowe w danej kategorii wiekowej. Soliści mogą zaprezentować 1 utwór, a zespoły lub chóry mogą zaprezentować maksymalnie 2 utwory z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym na pendrive (pamięć USB), lub płycie, na których powinien być nagrany tylko podkład muzyczny! Czas wykonania jednego utworu to maksymalnie 5 minut.  

W Sobotę 25 stycznia od godz. 10.00 w Parafialnym Centrum Kultury w Tymbarku, odbędą się eliminacje wszystkich uczestników. Najlepsi i wyróżnieni wystąpią w Koncercie zwycięzców.

KONCERT LAUREATÓW i rozdanie nagród odbędzie się w Niedzielę 26 stycznia o godz. 15.00 w Parafialnym Centrum Kultury w Tymbarku .

Zgłoszenia do festiwalu można podawać drogą elektroniczną do 23.01.2014r.

bodzio11-75​@​o2.pl

 

Wszelkie pytania odnośnie festiwalu  - Ks. Bogdan Stelmach- numer telefonu 606854951