PRZYSZEDŁEM TUTAJ, ABY WAM SŁUŻYĆ…

Parafianie takimi słowami przywitali nowego Proboszcza Księdza Prałata dr Jana Banacha:

Czcigodny Księże Janie!

-Kapłan jest z ludu wzięty i do ludu posłany-

Witamy Cię w naszej tymbarskiej wspólnocie parafialnej, jako tego, który do nas z woli Bożej został posłany. Przyjmujemy Cię z otwartym sercem i szczerą życzliwością. Ten moment jest dla Ciebie i dla nas szczególny, bo to pierwsze spotkanie kapłana z wiernymi, których będziesz duszpasterzem. Wdzięczni Ci jesteśmy, że przyszedłeś do nas – do Tymbarku, wpisując się tym samym w poczet proboszczów, którzy prowadzili nas do Jezusa.

Niech Twoja kapłańska posługa wśród nas i dla nas będzie prowadzona światłem i mocą Ducha Świętego z błogosławieństwem Jezusa – naszego pana i opieka Maryi Jego Matki.

Otaczamy Cię naszą modlitwą i życzymy długich lat owocnego proboszczowania w zdrowiu - ku chwale Boga w Trójcy Jedynego, oraz Twojego i naszego zbawienia.

Szczęść  Boże

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie tymbark.in

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna