PODZIEKOWANIE ZA KOLĘDĘ MISYJNĄ 2017

b_500_0_16777215_00_images_banners_phoca_thumb_l__mg_3245.jpgDziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie kolędy misyjnej.

Bóg zapłać: tym, którzy przyjęli kolędników misyjnych, wszystkim dzieciom, młodzieży gimnazjalnej, rodzicom, osobom dorosłym – przewodnikom poszczególnych grup, paniom, które upiekły ciasto i przygotowały poczęstunek dla kolędników, Siostrom, paniom koordynującym w PCK-u wraz ks. Witoldem i Stanisławem całość przedsięwzięcia. Bóg zapłać za zaangażowanie, ofiarność i wszelką życzliwość!

 

Dziękujemy:

Paniom, które pojechały na szkolenie dla animatorów kolędy misyjnej dzieci i pomogły w jej przeprowadzeniu: 

Krystynie Kurek, Bożenie Kapturkiewicz, Beacie Szarłowicz, Agnieszce Moskal, Annie Puchała.

Młodzieży z Szkoły Animacji Misyjnej: Paulinie Juszczak, Karolinie Ćwik, Irminie Bubula, Mateuszowi Smaga.

 

Osobom, które przyniosły ciasto, pomogły w organizacji poczęstunku i dekoracji: 

Dominika Chudy, Agnieszka Krzyściak, Urszula Kulig, Joanna Grzegorzek, Agnieszka Moskal, Anna Puchała, Beata Kaim, Monika Grucel, Małgorzata Staniec, Agnieszka Cebula, Renata Szewczyk, Mariola Czyrnek, Monika Kurdziel, Małgorzata Matląg, Stanisława Fiejtek, Marcin Piętoń .


Szkole w Piekiełku za użyczenie miejsca na gościnę Kolędników 

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna