Intecnje Mszy św. przekazane poza parafię

 W czasie od 1.09. do 19.12.2020 r. przekazano do odprawienia intencje za zmarłych:

 

Za kogo?

Ile intencji?

Komu przekazano?

+ Barbara Sułkowska


27

Ks. Józef Leśniak

+ Czesław Skrzatek


3

Ks. Józef Leśniak

+ Anna Frankiewicz


30

Ks. Kazimierz Bonarek

+ Stanisław Poręba


21

Ks. Jerzy Smoleń

+ Józef Kubatek


17

Ks. Jerzy Smoleń

+ Kazimierz Piętoń


17

Ks. Jerzy Smoleń

+ Józef Urbański


10

Ks. Jerzy Smoleń

+ Kazimierz Rybka


15

Ks. Jerzy Smoleń

+ Stefania Pasyk


10

Ks. Jerzy Smoleń

+ Genowefa Guzik


16

Ks. Jerzy Smoleń

+ Kazimierz Pulit


14

Ks. Jerzy Smoleń

+ Helena Ranosz


20

Ks. Jan Majerski

+ Stanisław Natonek


10

Ks. Jan Majerski

+ Bronisław Toporkiewicz


30

Ks. Tomasz Atłas

+ Emilia Trzaska


11

Ks. Marek Podgórski

+ Kazimierz Rybka


10

Ks. Marek Podgórski

+ Czesław Skrzatek


9

Ks. Marek Podgórski

+ Kazimierz Pulit


30

Ks. Józef Leśniak

+ Józef Łazarczyk


30

Ks. Józef Leśniak

+ Jadwiga Natonek


200

Ks. Piotr Nowak

+ Władysław Surdziel


20

Ks. Jan Krzyściak

+ Maria Puchała


12

Ks. Jan Krzyściak

+ Marcin Bokowy


25

Ks. Jan Krzyściak

+ Janina Kapturkiewicz


29

Ks. Jan Krzyściak

+ Jan Dębski


14

Ks. Jan Krzyściak

+ Józef Kubatek


30

Ks. Marek Marciniak

+ Wacław Pawlik


60

Ks. Adam Kokoszka

+ Stanisław Natonek


30

Ks. Józef Leśniak

+ Stefania Pasyk


30

Ks. Wiesław Książko

+ Maria Kapturkiewicz

15

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Jan Tajduś

18

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Adam Kurek

6

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Adam Pasyk

4

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Józef Kubatek

15

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Zofia Wikar

6

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Helena Golonka

18

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Robert Michalik

21

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Jadwiga Natonek

10

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Maria Zborowska

6

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Stanisława Bubula

15

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Zofia Kawalec

11

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Helena Wańczyk

10

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Wiesław Dudzik

33

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Józef Łazarczyk

27

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Zofia Wójtowicz

8

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Wiesław Bugajski

23

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Czesław Skrzatek

27

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Wacław Pawlik

27

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Marcin Bokowy

17

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Kazimierz Rybka

18

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Kazimierz Pulit

14

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

+ Waleria Woźniak

2

O. Robert Pylypchut (Ukraina)

 

Statystyka za rok 2020

PARAFIA TYMBARK

 

STATYSTYKA ROK 2020

chrzest 57 dzieci:31 dziewczynki i 26 chłopców

> 21 z Tymbarku

> 14 z Zamieścia

> 11 z Podłopienia

> 3 z Piekiełka

> 8 dzieci z poza parafii

 

Pogrzeby – 50 osoby:26 mężczyzn i 24 kobiet

> 25 zmarłych z Tymbarku

> 14 z Zamieścia

> 4 z Podłopienia

> 6 z Piekiełka

> 1 z poza parafii

 

Najmłodsi ze zmarłych mieli: narodzone dziecko i młody chłopak 29 lat. Najstarsze zmarłe miała 96, 94, 93 lata (śp. +Stefania Pasyk, + Maria Pulit, Barbara Zborowska); 29 osób miało ponad 81 lat.

 

I Spowiedź i Komunii św.: 68 dzieci

Sakrament bierzmowania: 46 młodych ludzi

Sakrament małżeństwa: 20 par

Zapowiedzi:34

Rozdane komunie św. 85. 000

 

 

Ograniczenia

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych Biskup Tarnowski Andrzej Jeż udziela na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy skorzystają z dyspensy, Ks. Biskup zachęca do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie.

W naszym kościele w liturgii może uczestniczyć do 50 osób, a w kaplicy w Piekiełku do 22 osób. Prosimy o zachowywanie niezbędnych środków ostrożności: dystans, noszenie maseczek, korzystanie ze środków dezynfekcji.

Przypomnimy, iż transmisja nabożeństw i Mszy św. z naszego kościoła parafialnego jest prowadzona codziennie o godz. 17.00 oraz z wszystkichMszy niedzielnych. Transmisje dostępne są pod linkiem https://www.youtube.com/channel/UCm4YJiowo_wMF77UrG5k4xg/live

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Czytaj więcej: Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Eksternistyczne seminarium odnowy wiary

plakat_seminarium odnowy wiary1-9_calosc8.jpg

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna