Dokumenty

Dokumenty chrzcielne
do sakramentu chrztu św. i katecheza chrzcielna
dla rodziców i chrzestnych dziecka:

 1. Akt urodzenia dziecka z USC.
 2. Świadectwo Ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był udzielany w innej parafii,
 3. Zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
  • ukończyły 16 rok życia;
  • przyjęły Sakrament Bierzmowania;
  • są wierzące i praktykujące;
  • są w stanie wolnym (nie żyjący w tzw. wolnym związku małżeńskim - na próbę), bądź żyją w związku sakramentalnym (po ślubie kościelnym);
 5. Rodzice dziecka, rodzice chrzestni uczestniczą w katechezie chrzcielnej.
 6. Rodzice dziecka, rodzice chrzestni a także najbliższa rodzina - powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św.
Katecheza dla rodziców i chrzestnych dziecka
DOKUMENTYU POTRZEBNE
DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:
 1. Dowody osobistemających zawrzeć związek małżeński.
 2. Aktualne metryki Chrztu św.z aktualna datą wystawienia (wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się „na zapowiedzi”).
 3. Świadectwo bierzmowania.
 4. ostatnie świadectwo z religiilub indeks.
 5. zaświadczenie o uczestnictwie w Katechezie Przedmałżeńskiej (Kurs Przedmałżeński)i Poradni Rodzinnej.
 6. Dokumenty z USCdo ślubu konkordatowego (żaświadczenie w 3-ch egzemplarzach ważne 3 miesiące) lub Akt zawarcia związku cywilnego w USC.
 7. Nowożeńcy z poza Parafii winni dostarczyć licencje na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołupoza rodzinną parafia.
 8. wdowcywinni dostarczyć Akt Zgonu współmałżonka.
 9. wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna