2023 01 01 Msze św za śp. +Jana ATŁASA

Msze Święte zamówione za zmarłego śp. + Jana Atłasa

1. Od żony – 3 Msze Św.

4. Od syna Jacka z rodziną – 3 Msze Św.

7. Od Teresy i Krzysztofa Kulig.

8. Od rodziny Krzyżaków.

9. Od Marii i Józefa Gancarczyk.

10. Od Karoliny i Tomasza Pach z dziećmi.

11. Od Agaty Zwierczyk z rodziną.

12. Od Janiny i Stanisława Gągała.

13. Od Anny i Jarosława Kolarz z rodziną z Nowego Rybia.

14. Od Róży kobiet bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.

15. Od Moniki i Franciszka Mrozek.

16. Od Stanisławy Bubula.

17. Od Anny i Stanisława Michalik.

18. Od Michała Pasyka z rodziną – 2 Msze Św.

20. Od Lidii Guguła z rodziną.

21. Od Marioli i Stanisława Giza z rodziną.

22. Od Magdaleny i Małgorzaty Kutaj.

23. Marii i Andrzeja Rudowicz.

24. Od Krystyny i Michała Grzegorzek.

25. Od Macieja Grzegorzek.

26. Od Andrzeja Grzegorzek.

27. Od Czesławy Pachowicz.

28. Od rodziny Przybylskich.

29. Od OSP Tymbark.

30. Od Andrzeja Mielnickiego z rodziną.

31. Od Agnieszki i Tadeusza Bielskich z rodziną.

32. Od Wspólnoty Sióstr Nazaretanek w Tymbarku.

33. Od Wacława i Janiny Dudzik z rodziną z Francji.

34. Od Grażyny i Ryszarda Czachurskich z Anglii. 

35. Od Bolesławy o Janusza Piętoń.

36. Od Jana i Barbary Urbańskich.

37. Od Tomasza Bubula z rodziną.

38. Od sąsiadów Dariusza, Małgorzaty i Anny Ociepka.

39. Od Marii Ociepka z rynku.

40. Od Anny i Waltera z Wiednia.

41. Od Zofii Wilk  z rodziną.

42. Od rodziny Szumańskich

43. Od rodziny Pachów z Górnych Słopnic. – 2 Msze Św.

45. Od rodziny Pawlaków.

46. Od sąsiadów Anny i Józefa Sobczak z Podłopienia.

47. Od siostry Marii Dziadoń z Podłopienia.

48. Od Elżbiety i Jana Dziadoń z Podłopienia.

49. Od Sylwii i Grzegorza Dziadoń z Podłopienia.

50. Od Alicji i Łukasza Dutka z Mordarki.

51. Od Natalii i Krzysztofa Dziadoń z Żegociny.

52. Od Elżbiety i Wojciecha Dziadoń z rodziną.

53. Od Katarzyny i Adama Sroka ze Słopnic.

54. Od Janiny i Edwarda Szczepaniaków.

55. Od Zdzisławy Odziomek.

56. Od sąsiadów Elżbiety i Władysława Lach – 2 Msze Św.

58. Od Janiny i Stanisława Tomera ze Słopnic.

59. Od Ewy i Józefa Opioła ze Słopnic.

60. Od Marii i Andrzeja Tajduś.

61. Od Teresy i Piotra Kordeczka.

62. Od Floriana Ubik z rodziną.

63. Od Małgorzaty i Grzegorza Matras.

64. Od Kingi i Pawła Piętoń z rodziną.

65. Od Pawła i Kingi Tobiasz z rodziną.

66. Od rodziny Tobiaszów z Limanowej.

67. Od Zofii Puchały z rodziną.

68. Od Jana i Beaty Berdychowskich.

69. Od Władysławy i Władysława Natanków.

70. Od Czesława i Marii Staniec z rodziną.

71. Od Bogumiły Staniec.

72. Od LSO Tymbark.

73. Od Renaty i Jana Szewczyk z synem Szymonem.

74. Od Marii i Tadeusza Molek.

75. Od KGW Tymbark.

76. Od Róży św. Marty.

77. Od Agnieszki i Marka Cebula z dziećmi.

78. Od Teresy i Mariana Ścianek.

79. Od Moniki i Krzysztofa Bartkowskich z rodziną.

80. Od Wioletty i Wojciecha Kordeczka z rodziną. 

81. Od Bernadetty Kaim z Wilkowiska.

82. Od Ewy i Alojzego Kaptur z rodziną.

83. Od chrześniaka Andrzeja Atłas.

84. Od Małgorzaty i Wojciecha Atłas z rodziną.

85. Od Zofii i Ryszarda Bulanda z rodziną.

86. Od Józefy i Andrzeja Bulanda z rodziną.

87. Od Pracowników Papieskich Dzieł Misyjnych.

88. Od Pracowników Missio – Polonia.

89. Od rodziny Bedzinskich z Kruszyny.

90. Od Marii i Bolesława Janczura.

91. Od kuzyna Marcina Górki z rodziną.

92. Od kuzynki Zofii z rodziną.

93. Od Bogusławy i Roberta Cichoń z rodziną.

 94. Od rodziny Niedojadów.

95. Od Ewy i Jerzego Krzyściak.

96. Od Marii Obrzud z rodziną.

97. Od Doroty i Krzysztofa Ogórek.

98. Od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkól im. KEN z Tymbarku.

99. Od Jolanty Wszołek.

100. Od Rafała Ociepki z rodziną.

101. Od leżanki syna Jacka – Barbary Umińskiej z rodziną.

102. Od rodziny Michałków z Półrzeczek.

103. Od Urszuli Dudy z rodziną z Wilkowiska. 

104. Od Macieja Urbańskiego z rodziną.   

105. Od Bożeny Piętoń z rodziną.

106. Od Mariana i Małgorzaty Zimirskiej.

107. Dominiki i Łukasza Prędkich.

108. Od Pracowników Magazynu Wyrobów Gotowych i Półproduktów Firmy Tymbark.

109. Od Barbary i Andrzeja Ubik.

110. Od Agnieszki i Grzegorza Dziadoń z rodziną.

111. Od Rady Parafialnej w Tymbarku.

112. Od Eugenii i Stanisława Pachowicz z rodziną.

113. Od Kazimiery Surdziel z rodziną.

114. Od Marty i Jacka Dziadoń.

115. Od Moniki i Pawła Szewczyk z rodziną.

116. Od Janiny i Ryszarda Przechrzta.

117. Od siostry Anny ze Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela.

118. Od Wspólnoty Sióstr Zgromadzenia św. Jana Chrzciciela z Łososiny Górnej.

119. Od Marii i Michała Palka z rodziną.

120. Od Urszuli i Małgorzaty Zborowskiej.

121. Od Ewy i Andrzeja Gorzkowicz z synami.

122. Od Ewy i Waldemara Gorzkowicz.

123. Od Doroty i Krzysztofa Pierzchała z rodziną.

124. Od ks. Mariana Kaim.

125. Od Stefanii Pierzchała ze Słopnic.

126. Od Marii Dudzik.

127. Od Jana Puchały z rodziną z Nowego Sącza.

128. Od Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton.

129. Od Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tymbarku .

130. Od Piotra i Małgorzaty Atłas z rodziną – 2 Msze Św.

132. Od  Anny i Zbigniewa Piętoń.

133. Od Eweliny i Michała Stachowicz.

134. Od Teresy Krzysztof.

135. Od Nauczycieli Emerytów z Zespołu Szkół im.  KEN w Tymbarku.

136. Od rodziny Pachów ze Słopnic.

137. Od rodziny Piszczków z Tylmanowej.

138. Od Marii i Jana Plata z Podegrodzia.

139. Od rodziny Niedbachów z Nowego Rybia.

140. Od Barbary i Grzegorza Kaptur.

141. Od Janiny i Jacka Kurek.

142. Od Edwarda i Anny Kaim z rodziną.

143. Od brata Jana Kulpa z rodziną.

144. Od Moniki i Marka Kulpa.

145. Od Marty i Andrzeja Kulpa.

146. Od Mariana Kulpa.

147. Od Barbary Gancarczyk.

148. Od Bogdana Natonek z Podłopienia.

149. Od warsztatów mechanicznych Firmy Tymbark.

150. Od Kacpra Zwierczyk.

151. Od Marty i Jerzego Zwierczyk.

152. Od Magdy i Marcina Łomzik.

153. Od Ady i Dominika Łomzik. 

154. Od Elżbiety i Antoniego Łomzik.

155. Od firmy Łomzik.

156. Od Bogumiły i Stanisława Kęska.

157. Od Marii Władysława Pyrc.

158. Od Jerzego Kęski.

159. Od porządkowych grupy 15 św. Jacka Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.

160. Od Justyny i Roberta Piętoń.

161. Od Agaty, Jolanty i Piotra Kaptur.

162. Od Kierownictwa, Kadry i Kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

163. Od OSP Zawadka.

164. Od Tomasza i Agnieszki Kęska z rodziną.

165. Od sąsiadki Zofii Puchała.

166. Od Łukasza i Tomka Puchały.

167. Od Marii Atłas z rodziną z Podłopienia.

168. Od Franciszka Jasicy z Piekiełka.

169. Od Józefa i Marii Zborowskich z rodziną.

170. Od brata Bogusława Kozy.

171. Od Urszuli i Marka Waktor.

172. Od Krystyny i Piotra Kordeczków.

173. Od Anny Wikar z Pasterników.

174. Od Roberta i Kamili Twaróg z Pasterników.

175. Od Barbary Kita.

176. Od Katarzyny i Szczepana Jaworskich z rodziną.

177. Od Marii i Jana Kawalec z rodziną.

178. Od OSP Piekiełko.

179. Od Aleksandry i Józefa Klimków.

180. Od Ingi i Józefa Banachów oraz Marii i Adama Wasilewskich.

181. Od Anny i Józefa Szyrszeń.

182. Od Antoniego Bukowiec z rodziną.

183. Od Joanny Sędzik z Zamieścia.

184. Od Janusza i Iwony Poręba z Zamieścia.

185. Od Anny i Jana Kaim z rodziną.

186. Od Celiny i Marka Kuc.

187. Od Darka Kulpy z rodziną.

188. Od Marii Kulpa z Rudy Śląskiej.

189. Od chrześnicy Joli z rodziną.

190. Od Jacka Hopkowicza.

191. Od Ireny i Kazimierza Kowalczyk.

192. Od Urszuli i Roberta Janczy dziećmi.

193. Od rodziny Jolanty, Andrzeja Wojcieszak ze Słopnic.

194. Od Małgorzaty i Krzysztofa Frączek z synami.

195. Od Mieczysława, Wiesławy i Julii Kęska.

196. Od Anny i Artura Trojanowskich.

197. Od rodziny Kurczabów z Limanowej.

198. Od Iwony i Andrzeja Czyrnek.

199. Od Ewy i Jerzego Czyrnek.

200. Od Marii i Józefa Kordeczka z Jasnej.

201. Od Iwony i Jacka Kurka.

202. Od Działu Rachunkowości Urzędu Skarbowego w Limanowej.

203. Od pracowników Urzędu Skarbowego w Limanowej – 3 Msze Św.

206. Od Doroty i Wacława Atłas.

207. Od Józefa Piętonia z rodziną.

208. Od Zofii Pasyk z rodziną z Zamieścia.

209. Od Małgorzaty Górka.

210. Od Jadwigi i Macieja Górka.

211. Od Danuty i Stefana Stelmach z rodziną.

212. Od rodziny Gąsiorów z Zamieścia.

213. Od Andzreja Kapturkiewicz z rodziną.

214. Od sióstr św. Jana Chrzciciela z Pasierbca.

215. Od rodziny Niezabitowskich.

216. Od Teresy i Jerzego Sopata.

217. Od Teresy i Tadeusza Morzywołków z dziećmi.

218. Od Pauliny i Piotra Włodarczyków z dziećmi.

219. Od Iwony i Janusza Toporkiewicz.

220. Anny i Józefa Węgrzyn z dziećmi.

221. Od sąsiadki Heleny Orzeł.

222. Od Andrzeja Orzeł.

223. Od Marleny i Sylwestra Orzeł.

224. Od Urszuli i Janusza Orzeł.

225. Od kolegi Józefa Zborowskiego z żoną.

226. Od Katarzyny  Zborowskiej – Puchała.

227. Od Janusza Krzyściaka z rodziną z Zawadki.

228. Od Rafała Rybki z rodziną z Podłopienia.

229. Od Teresy Grześków z Wykrot.

230. Od Wiesławy Biedroń z rodziną.

231. Od Krystyny Majda z rodziną.

232. Od koleżanki Agnieszki Łużny.

233. Od Pawła Woźniaka.

234. Od Haliny i Piotra Woźniak.

235. Od Andrzeja Brzazgonia.

236. Od Mieczysława Kapturkiewicza z rodziną.

237. Od Zofii i Mariana Wilczek.

238. Od sąsiadów rodziny Czernek.

239. Od Zofii i Augustyna Barnach z Łazów Biegonickich.

240. Od Aliny i Edwarda Kuc.

241. Od pracowników Obsługi Internatu Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

242. Od Beaty Orzeł – Limanówka z rodziną.

243. Od Jednostki Pracowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

244. Od zmiany II Jednostki Szkoły Aspirantów.

245. Od rodziny Grędzików z Kielc.

246. Od rodziny Grędzików z Krakowa.

247. Od rodziny Dziadoń z Dorazin.

248. Od Jana Pacha z Przymiarek.

249. Od rodziny Litwów.

250. Od Ewy i Andrzeja Majewskich z Krakowa.

251. Od sióstr Dominikanek.

252. Od Anastazji i Mariana Brajner.

253. Od Małgorzaty Bubula z rodziną.

254. Od Teresy i Wojciecha Kapturkiewicz.

255. Od Małgorzaty Wiewiórskiej.

256. Od Ewy i Roberta Kurek z rodziną.

257. Od Janiny Kurek z rodziną.

258. Od Agnieszki Murzyn – Korta z rodziną – 3 Msze Św.

261. Od Marii Murzyn.

262. od Urszuli Murzyn – Perez z rodziną.

263. Od Stanisławy Fiejtek z dziećmi.

264. Od Krystyny Sędzik.

265. Od Janusza Sędzika z Tymbarku.

266. Od Haliny i Kazimierza Wątor.

267. Od Bronisławy i Marka Michura z Młynnego.

268. Od Sylwii i Rafała Uchacz.

269. Od Zgromadzenia Sióstr św. Józefa – 2 Msze Św.

271. Od Marii i Grzegorza Dziadoń.

272. Od Mateusza Zwierczyka z rodziną.

273. Od Małgorzaty i Marcina Kęska z rodziną.

274. Od Mirosława Bień.

275. Od Joanny i Rafała Grzegorzek.

276. Od Pauliny Szotkowskiej i Pawła Bubuli.

277. Od Pawła Ptaszka Wójta Gminy Tymbark.

278. Od Małgorzaty i Czesława Kawalec z rodziną.

279. Od Małgorzaty i Mateusza Staniszów.

280. Od Jakuba i Olgi Marcisz.

281. Od Joanny i Rafała Miątków.

282. Od Lucyny i Janusza Mucha.

283. Od Agnieszki Kubik z Mielca.

284. Od Joanny i Bogdana Drzyzga.

285. Od Małgorzaty i Roberta Kuc.

286. Od Marii i Czesława Kuc.

287. Od Tadeusza Wojtasa z rodziną.

288. Od Marka Duchnika.

289. Od Marii i Marcina Janas.

290. Od Heleny Kaim ze Słopnic.

291. Od Marii i Janusza Kaim z rodziną ze Słopnic.

292. Od Moniki i Piotra Kaim z rodziną z Pułtuska.

293. Od Marioli i Pawła Kaim z rodziną ze Słopnic.

294. Od Marii Kowalczyk ze Słopnic.

295. Od Ewy i Janusza Kowalczyk z rodziną ze Słopnic.

296. Od Anny i Henryka Gros z rodziną ze Skawiny.

297. Od Grzegorza i Sandry Gros z rodziną z Krakowa.

298. Od Marty i Dominika Grędzik z rodziną z Kielc.

299. Od Anny i Marcina Gorzkowicz.

300. Od swatowej z rodziną.

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna