Misje Święte w Kościele

Już od wieków w tradycji Kościoła utrwaliła się praktyka, że Misje święte organizowano w parafiach i środowiskach katolickich w obliczu wielkich wydarzeń, między innymi z okazji historycznych jubileuszy. Stoimy w przededniu wielkich wydarzeń religijnych: Rok Miłosierdzia Bożego, w przyszłym roku razem z całym Kościołem w Polsce będziemy przeżywali 1050 rocznicę przyjęcia Chrztu św. w naszej Ojczyźnie oraz Światowe Dni Młodzieży.

Wtedy to Kościół posyłał do swoich wiernych specjalnie przygotowanych misjonarzy, swoistego rodzaju „mężów Bożych”, którzy obdarzeni specjalnymi charyzmatami Ducha Świętego – byli w stanie odnowić i pozyskiwać na nowo dla Chrystusa nowych uczniów.

Tak było w czasach apostołów. Tak było w historii Kościoła przez wieki. Tak jest również i dzisiaj. Ojciec św. Jan Paweł II nazywa Misje święte „niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego”.

 

W naszej Parafii ostatnie Misje św. przeżywaliśmy w dniach 22 – 30 października 2005 roku.

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna