Modlitwa o dobre przeżycie Misji Świętych w Parafii Tymbark

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji świętych, które odbędą się w naszej Parafii. Daj, żeby stały się czasem Tobie przyjemnym a nam zbawiennym. Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy byli zbawieni. Bez łaski Twojej nic uczynić nie możemy. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Syna Twojego: „Przyjdź Królestwo Twoje!” Pomóż nam przygotować się dobrze na święte misje. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale też i braci i siostry nasze, żyjące daleko od Ciebie, wiecznego szczęścia.

Daj misjonarzom światło i łaskę, żeby nas nauczyli jaka jest wola Twoja i co nam służy ku zbawieniu. Niech Boskie Twe słowo przez nich nam głoszone, nas oświeci i pouczy, uzdrowi i umocni, uświęci i zbawi.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją przez te święte misje odnowiło się oblicze naszej Parafii.

 

Maryjo, Matko Kościoła – bądź nam patronką i orędowniczką tych świętych dni. AMEN.


INTENCJE MODLITEWNE W TYGODNIU PRZED MISJĄ:

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię

o błogosławieństwo dla Misji świętych w naszej Parafii. Daj aby stały się one czasem Tobie przyjemnym, a nam zbawiennym. Módlmy się:

  1. Za tych, którzy odeszli od Boga – o nawrócenie żyjących w grzechach niewiary – Ciebie prosimy …
  2.  O odnowienie miłości w naszych rodzinach i małżeństwach - Ciebie prosimy …
  3. O zawarcie sakramentu małżeństwa dla tych, którzy żyją w związkach niesakramentalnych i są zgorszeniem dla otoczenia - Ciebie prosimy …
  4. O łaskę przebaczenia krzywd i pojednanie się dla żyjących w nienawiści - Ciebie prosimy …
  5. O naprawienie świętokradzkich spowiedzi i Komunii świętych - Ciebie prosimy …
  6.  O dobrą spowiedź świętą misyjną, zerwanie z grzechem zwłaszcza dla tych, którzy wiele lat nie byli do spowiedzi św. - Ciebie prosimy …
  7. Za żyjących nałogach alkoholizmu, o trzeźwość w naszych rodzinach - Ciebie prosimy …
  8. Daj misjonarzom światło i łaskę, aby nas nauczyli jaka jest wola Twoja i co nam służy ku zbawieniu - Ciebie prosimy …

 

Duchu Święty Boże! Oświeć nas łaską Twoją, aby przez święte misje odnowiło się oblicze naszej Parafii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna