Parafia Tymbark - Modlitwa o dobre przeżycie Misjii

II Niedziela Zwykła (17 stycznia 2016)

 1. Dzisiaj:
  • zapraszamy do śpiewania Kolęd;
  • składającym ofiarę na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła i kaplicy w Piekiełku – wyrażamy wdzięczność: Bóg zapłać!
  • godz. 1330 pogrzeb śp. Janiny Leśniak z Piekiełka; w minionym tygodniu odeszła do wieczności śp. Józefa Smoter z Tymbarku; modlimy się za zmarłych: Dobry Jezu
 1.  W tygodniu:
  • jutro rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan;
  • środa – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;
  • czwartek – św. Agnieszki; Solenizantkom wraz z S. Agnieszką składamy życzenia poparte modlitwą;
  • piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
  • w sobotę i niedzielę 30.01 i 31.02 odbędzie się w naszej Parafii Festiwal Kolędowy „Małemu Jezusowi”; odbywać się będzie w Bibliotece Gminnej i na hali sportowej w Tymbarku. Festiwal jest konkursem otwartym dla każdego. Szczegóły na stronie internetowej Parafii; pragniemy podczas niedzielnego koncertu zorganizować konkurs z nagrodami. Wszystkich chętnych przy organizacji prosimy o kontakt z Ks. Bogdanem.
  • w niedzielę o godz. 1100 i w czasie Mszy św. wystąpi Orkiestra Tymbarski Ton z kolędami;
  • po Mszy św. o godz. 1600 w PCK-u spotkanie opłatkowe dla Nauczycieli aktualnie pracujących a także będących na zasłużonej emeryturze, Rad, Caritas, Grup i Stowarzyszeń oraz rodziców księży i Sióstr;

Słowo powitania

       „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – powiedział Jezus Chrystus. – Jest to hasło trwającego Roku Liturgicznego. Chcemy zawsze wypełniać to zadanie – to Chrystusowe wezwanie.

            Dlatego - w imię Trójcy Przenajświętszej razem z Maryją – Patronką naszej Wspólnoty - rozpoczynamy dzisiaj - Święty czas Misji świętych.

Nawracając się! - chcemy przygotować swoje serca i dusze na: przeżywanie razem z całym Kościołem Powszechnym Roku Miłosierdzia Bożego, zbliżającej się1050 -letniej Rocznicy Przyjęcia Chrztu św. w naszej Ojczyźnie a także Światowych Dni Młodzieży.

            Serdecznie i gorąco witamy „Zwiastunów Dobrej Nowiny” ze Zgromadzenia Ojców Redemtorystów, w Osobach: – O.Ireneusza Homoncika i O. Józefa Szczecinę. - (Dla pokolenia wcześniej urodzonego są znani. Głosili już w naszej Parafii Misje). - To Oni będą przewodniczyli tym naszym świętym ćwiczeniom. Wspierajmy Ich swoimi modlitwami, dobrymi uczynkami oraz różnego rodzaju duchowymi ofiarami, aby dzieło, które dziś rozpoczynają - za łaską Bożą - wydało owoc stokrotny w naszym życiu prywatnym, rodzinnym i parafialnym.

            Czcigodni Ojcowie: Józefie i Ireneuszu! Na znak przejęcia troski duszpasterskiej nad naszą Wspólnotą parafialna - w czasie trwania Misji świętych – przyjmijcie kapłańskie stuły.

 

A teraz wznieśmy swoje modlitwy do Boga, który jest z nami:

 

            Jezu Chryste, Zbawicielu dusz naszych, dzięki Ci składamy całym sercem, żeś wejrzał na naszą Parafię i chcesz ją pociągnąć do Siebie.

            Wierzymy, że jako Ciebie posłał Ojciec na ziemię, tak Ty posyłasz do nas swojego Misjonarzy, aby nas uczyli kochać Ciebie.

            Przyjmujemy O.Ireneusza i O.Jozefa -  Jezu jak Ciebie samego i przyrzekamy spełniać wszystkie Ich rady. Ale widzisz, o Jezu, że słabi jesteśmy, więc udziel nam Laski potrzebnej. Podźwignij upadłych, nawróć błądzących, wspieraj słabych, oświeć wątpiących.

            Nam wszystkim daj łaskę skuteczną, abyśmy głosowi Twojemu posłuszni się stali.

            Nie dozwól, Boski Pasterzu, by bodaj jedna owca z Twojej owczarni zginęła.

            Błagamy Cię o żal za grzechy, o siłę do poprawy, o szczerą spowiedź, o miłość gorącą.

            Matko Jezusa i nasza Matko!

            Matko Pomocy Nieustającej, wstaw się za nami do Syna swego, wyproś nam: wiarę żywą, nadzieję niezachwianą, miłość wytrwałą ku Jezusowi Chrystusowi, w Którym Bóg szuka człowieka.

            Ucieczko grzeszników, módl się za nami grzesznymi, byśmy nie zmarnowali łaski misyjnej.

            Maryjo w tajemnicy Narodzenia – Patronko naszej Parafii – módl się za nami. Amen.

List Proboszcza do Parafian

Drodzy Parafianie!

Bardzo szybko zbliża się czas kiedy jako wspólnota parafialna będziemy razem przeżywać tygodniowe Misje Święte. Będzie to czas szczególnej obecności wśród nas Jezusa Chrystusa. Tego, którego wprawdzie spotkaliśmy już w Chrzcie św. i innych Sakramentach, ale przecież nie zawsze konsekwentnie i w pełni idziemy za Nim w naszym życiu. Odkrywamy bowiem w sobie wciąż – sami zaskoczeni i zmartwieni tym faktem – pewne postawy i zachowania, które są dalekie od Chrystusowej Ewangelii. Są to nasze grzechy, które nas niepokoją i od których chcielibyśmy się w szczerości naszej duszy, wyzwolić. Trzeba je jednak najpierw rozpoznać, nazwać po imieniu, zobaczyć ich źródło, czyli stanąć przed Bogiem w prawdzie i w pokorze. Stanie się to możliwe, gdy przez wiarę wejdziemy w świat Boga. Jego miłość nas wówczas odrodzi, w jego Miłosierdziu znajdziemy bezpieczną przystań.

Misje! Czym są? Sam termin pochodzi od łacińskiego słowa „missio” co znaczy „posłanie”.  Opatrzność Boża pośle do nas ludzi, którzy głosić będą Słowo Boże. Będą oni przedłużeniem wspaniałego orszaku postaci których znamy ze Starego i Nowego Testamentu: patriarchów, proroków i apostołów. Sam Jezus nazwany został posłańcem Bożym, który  przyszedł na ziemię by głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. To On swojemu Kościołowi daje nakaz: „idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). To polecenie jest nadal aktualne. Ojciec Święty bł. Jan Paweł II mówił kiedyś w Częstochowie: „Żyjemy w czasach duchowego chaosu, zagubienia i zamętu, w którym do głosu dochodzą różne tendencje liberalne i laickie, często w sposób otwarty wykreśla się Boga z Życia społecznego, wiarę chce się zredukować do sfery czysto prywatnej, a w postępowanie moralne ludzi włącza się szkodliwy relatywizm. Szerzy się obojętność religijna. Nowa Ewangelizacja jest pilną potrzebą chwili, także w ochrzczonym przed tysiącem lat narodzie polskim. Musimy poświecić wszystkie siły, aby głosić prawdę o Krzyżu i Zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów – odrzuceniu Boga – Miłości”, (Częstochowa, 04 czerwca 1997 r.)

To zadanie podejmują dziś misjonarze. Idą oni do tych, którzy o Chrystusie jeszcze nie słyszeli. Idą też do tych, którzy choć słyszeli, to jednak zbyt łatwo o Nim zapominają. Idą wreszcie do tych, którzy idą za Chrystusem, ale na tej drodze potrzebują umocnienia i dodania ducha.

Misje, które rozpoczynają się w naszej parafii prowadzić będą Ojcowie Redemptoryści. Ich założyciel św. Alfons Maria Liguori (1697 – 1787), będąc wielkim duchem swoich czasów, założył ten zakon po to, aby wypełnił te słowa Chrystusa „iść i głosić Ewangelię najbardziej potrzebującym…” aż na krańce świata. Oni przybędą do naszej parafii, aby między nami pełnić to zadanie. Będzie to wielkie wyzwanie dla naszej wspólnoty, któremu starajmy się sprostać.

Proszę wszystkich Was o modlitwę w waszych rodzinach, w intencji tego Bożego dzieła, które bł. Jan Paweł II nazywa „niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego”. Bądźcie obecni w tym Dziele. Przez waszą troskę, zachętę nawzajem do udziału, przez czynne zaangażowanie się we wszystkich pracach przygotowawczych i modlitwę. Czujcie się POSŁANYMI do dawania radykalnego świadectwa życia z wiary dla tych, którzy wątpią odchodzą, lub znajdują się na duchowych obrzeżach wspólnoty Kościoła.

Maryi, Mistrzyni Zawierzenia, oddajemy się z ufnością w opiekę wierząc, ze uprosi nam Ona u Swego Syna światło i łaskę dla pomyślnego zrealizowania naszych zamierzeń.

 

Wasi duszpasterze

XXVI Niedziela Zwykła (27 września 2015)

 1. Dzisiaj:
  •   Dzień szczególnej modlitwy o dobre przeżycie zbliżających Misji świętych; kolejne dwa dni poświęcone bezpośredniemu przygotowaniu do tego wydarzenia będą: w środę (z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy) i w piątek (w czasie Koronki do Miłosierdzia Bożego);
 1. W tygodniu:
  • środa: godz. 1700 adoracja Stow. Rodzin Kat. i o godz. 1800; Nowenna do MB Nieustającej Pomocy z Modlitwą o dobre przeżycie Misji świętych;
  • I piątek – wotywa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 700 i 1800; I piątek przeżyjemy jako Dzień Czynu Pokutnego w Parafii; zachęcamy wszystkich do podjęcia w tym dniu postu, modlitwy i czynów miłości w rodzinach a także Adoracji Najświętszego. Sakramentu – w intencjo Misji świętych; w zakrystii zapisy - z wpłatą 20 zł - chętnych na wyjazd w piątek do Mogiły;
 1. I sobota – wotywa ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 700;
  • godz. 1800 - w imię Boże rozpoczniemy Misje święte w naszej Parafii. W uroczystej procesji przy udziale Służby Liturgicznej i wszystkich kapłanów pracujących w Parafii – wprowadzimy do naszej świątyni Misjonarzy: O. Ireneusza Homoncika i O. Józefa Szczecinę (ze Zgromadzenia OO. Redemptorystów), którzy ogłoszą rozpoczęcie Tygodnia Misji świętych. Po zakończonej uroczystej Mszy św. wyruszymy w procesji fatimskiej z lampionami na Rynek – polecając opiece Matki Bożej Różańcowej Misjonarzy i Misje w naszej Wspólnocie Parafialnej, której patronuje Maryja. Wszystkich (dzieci, młodzież i dorosłych) serdecznie zapraszamy!
  • na czas trwania Misji świętych rezygnujemy z niekoniecznych wyjazdów z Parafii czy różnego rodzaju spotkań;
  • Misyjna spowiedź św. została zaplanowana na środę (07.X.);
  • w najbliższą niedziele porządek Mszy św. z kazaniem misyjnym – bez zmian;

 

List do chorych

Drodzy chorzy!

Jak zapewne już wiecie od niedzieli 4 października w naszej parafii będą odbywać się Misje Święte. Przybędą do nas misjonarze z zakonu Redemptorystów, tych samych, którzy prowadzą Radio Maryja. By głosić Słowo Boże i pomóc ludziom w jego świetle, na nowo przemyśleć swoje życie i swoje powołanie.

Dziś tak wielu z pośród naszych parafian wytraciło potrzebę bliskości Pana Boga w swoim życiu, nie czują i nie pragną Boga miłości, który tak bardzo ich ukochał, że „Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J. 3.16). Człowiek żyjący poza Bogiem degraduję się duchowo. Nie realizuje się w nim i przez niego Boży plan, który miał Stwórca powołując go do istnienia. Bóg cierpliwy, delikatny, pełen miłosierdzia. On nas naprawdę kocha i ciągle nas szuka pośród naszych pełnych niewiary i zwątpienia dróg. Misje Święte, które będziemy przeżywać będą takim przejściem przez naszą parafię Chrystusa, który będzie szukał zagubionych, aby na nowo nam wszystkim życie dać.

Któż bardziej jak nie wy, drodzy chorzy i cierpiący rozumiecie, że życie bez Boga i jego Ukrzyżowanej Miłości traci wszelki sens. Chrystus złożył ofiarę ze swego życia na drzewie krzyża i przyjął na siebie cierpnie. Mówimy, że zjednoczył się przez to z nami najpełniej, uczestnicząc w tym co dla człowieka najtrudniejsze. Bo cóż może być trudniejszego od cierpienia, zwłaszcza, gdy związane z długą chorobą lub wiekiem, staje się nieusuwalną częścią waszych nocy i dni. Świadomość przeszywa dręczące pytanie: Dlaczego? Stajemy wobec nieprzeniknionej tajemnicy i tylko wiara ma tutaj coś sensownego do powiedzenia. Cóż to bunt i apatia? Nic! Gdy jednak odkryjemy, że łącząc swoje cierpienie z ofiarą Chrystusa, możemy mu nadać głębszy sens, życie nasze nabiera innych barw. Niosąc swój krzyż jestem współuczestnikiem zbawczego czynu naszego Zbawiciela. Pomagam innym, wypraszam grzesznikom łaskę nawrócenia i duchowej przemiany. Dlatego to Wy, drodzy chorzy, jesteście duchowym skarbem Kościoła.

Proszę was najdrożsi, abyście wasze cierpienie i waszą modlitwę zechcieli ofiarować w tych dniach za dzieło Misji Świętych w naszej parafii. Zwłaszcza za tymi spośród naszych sióstr i braci, którzy najbardziej opuszczeni duchowo, żyją w grzechach niewiary i moralnych zniewoleń. Zapraszam was też, jeżeli wam tylko siły pozwolą, do naszej świątyni na Misyjne spotkanie dla chorych połączone z pokrzepiającym was Słowem Bożym, z udzieleniem sakramentu chorych wstawienniczą modlitwą o uzdrowienie. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarza was nieustannie swoim pokojem.

 

Pamiętając  o was zawsze w modlitwie wasz ks. Proboszcz.