Słowo powitania

       „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – powiedział Jezus Chrystus. – Jest to hasło trwającego Roku Liturgicznego. Chcemy zawsze wypełniać to zadanie – to Chrystusowe wezwanie.

            Dlatego - w imię Trójcy Przenajświętszej razem z Maryją – Patronką naszej Wspólnoty - rozpoczynamy dzisiaj - Święty czas Misji świętych.

Nawracając się! - chcemy przygotować swoje serca i dusze na: przeżywanie razem z całym Kościołem Powszechnym Roku Miłosierdzia Bożego, zbliżającej się1050 -letniej Rocznicy Przyjęcia Chrztu św. w naszej Ojczyźnie a także Światowych Dni Młodzieży.

            Serdecznie i gorąco witamy „Zwiastunów Dobrej Nowiny” ze Zgromadzenia Ojców Redemtorystów, w Osobach: – O.Ireneusza Homoncika i O. Józefa Szczecinę. - (Dla pokolenia wcześniej urodzonego są znani. Głosili już w naszej Parafii Misje). - To Oni będą przewodniczyli tym naszym świętym ćwiczeniom. Wspierajmy Ich swoimi modlitwami, dobrymi uczynkami oraz różnego rodzaju duchowymi ofiarami, aby dzieło, które dziś rozpoczynają - za łaską Bożą - wydało owoc stokrotny w naszym życiu prywatnym, rodzinnym i parafialnym.

            Czcigodni Ojcowie: Józefie i Ireneuszu! Na znak przejęcia troski duszpasterskiej nad naszą Wspólnotą parafialna - w czasie trwania Misji świętych – przyjmijcie kapłańskie stuły.

 

A teraz wznieśmy swoje modlitwy do Boga, który jest z nami:

 

            Jezu Chryste, Zbawicielu dusz naszych, dzięki Ci składamy całym sercem, żeś wejrzał na naszą Parafię i chcesz ją pociągnąć do Siebie.

            Wierzymy, że jako Ciebie posłał Ojciec na ziemię, tak Ty posyłasz do nas swojego Misjonarzy, aby nas uczyli kochać Ciebie.

            Przyjmujemy O.Ireneusza i O.Jozefa -  Jezu jak Ciebie samego i przyrzekamy spełniać wszystkie Ich rady. Ale widzisz, o Jezu, że słabi jesteśmy, więc udziel nam Laski potrzebnej. Podźwignij upadłych, nawróć błądzących, wspieraj słabych, oświeć wątpiących.

            Nam wszystkim daj łaskę skuteczną, abyśmy głosowi Twojemu posłuszni się stali.

            Nie dozwól, Boski Pasterzu, by bodaj jedna owca z Twojej owczarni zginęła.

            Błagamy Cię o żal za grzechy, o siłę do poprawy, o szczerą spowiedź, o miłość gorącą.

            Matko Jezusa i nasza Matko!

            Matko Pomocy Nieustającej, wstaw się za nami do Syna swego, wyproś nam: wiarę żywą, nadzieję niezachwianą, miłość wytrwałą ku Jezusowi Chrystusowi, w Którym Bóg szuka człowieka.

            Ucieczko grzeszników, módl się za nami grzesznymi, byśmy nie zmarnowali łaski misyjnej.

            Maryjo w tajemnicy Narodzenia – Patronko naszej Parafii – módl się za nami. Amen.

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna