2021.03.07. – 3. Niedziela Wielkiego Postu

1. Przeżywamy 3. Niedzielę Wielkiego Postu. Członkowie Caritas przy wyjściu z kościoła rozprowadzają baranki i paschaliki wielkanocne. Ofiary składane przy tej okazji (od 6 zł), po odprowadzeniu 1.000,- zł należności do diecezjalnej CARITAS, będą przeznaczone na leczenie Marcina Sporka.
W następna niedzielę Dziewczęca Służba Maryjna i Liturgiczna Służba Ołtarza, pod kuratelą Caritas, organizuje kiermasz, z którego dochód w całości będzie przeznaczony na leczenie Marcinka Sporka. Kiermasz zostanie  przeprowadzony w budynku PCK-u po każdej Mszy świętej począwszy od 8.30. Zachęcamy do licznego i hojnego udziału.

2. Gratulujemy 12 chłopcom, którzy w tą niedzielę zostają włączeni jako ministranci do LSO. Cieszymy się ich gorliwością i zapałem. Dziękujemy Rodzicom za ich otwartość, zaangażowanie i pomoc. Słowa wdzięczności kierujemy także do ks. Szczepana za gorliwe prowadzenie LSO i przygotowanie chłopców do służenia.

3. Ponadto w tym tygodniu:
•    W poniedziałek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia;
•    W środę o poprowadzenie różańca prosimy Różę Mężczyzn św. Marcina (zelator Władysław Peterszajn);
•    Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w czwartek o 17.00;
•    W piątek Droga Krzyżowa: w Tymbarku o 15.15 i o 17.00, w kaplicy w Piekiełku o 16.00 (oraz w niedzielę po sumie);
•    Gorzkie Żale w niedzielę – o 15.00 w kaplicy w Piekełku o 16.00 w kościele parafialnym;

4. Pragniemy z radością poinformować, że ks. prałat Tomasz Atłas po zakończeniu drugiej kadencji Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce został powołany do pracy w Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Watykanie. Gratulujemy tej nominacji, cieszymy się docenieniem naszego Rodaka i życzymy wielu łask w kolejnym etapie posługi Kościołowi. Przy tej okazji dziękujemy za życzliwość i wszelką pomoc oraz świadectwo kapłańskiego zaangażowania w naszej wspólnocie.

5. Proszono na o ogłoszenie:
Policja zwraca się z prośbą, by nie parkować samochodów w czasie nabożeństw, po obu stronach głównej ulicy, przez co zablokowany jest swobodny przejazd samochodów drogą powiatową. Nie zastosowanie się do przepisów będzie skutkować ukaraniem mandatem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że nadal realizuje rządowy program WSPIERAJ SENIORA, który kierowany  jest  do Seniorów mających 70 lat i więcej, mieszkańców naszej gminy, którzy potrzebują pomocy i wsparcia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina również, że w wersji elektronicznej można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (na okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022r.) przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal ZUS. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej GOPS lub od pracowników Ośrodka.

Pracownicy Krwiodawstwa w Limanowej wyrażają szczere słowa uznania i podziękowania dla honorowych dawców krwi. Równocześnie serdecznie proszą i zachęcają do włączenia się w akcję honorowego krwiodawstwa. Oddawanie krwi jest wielkim gestem miłości i troski o drugiego człowieka. Krew oddać mogą osoby między 18 a 65 rokiem życia, w punkcie krwiodawstwa w Limanowej, który znajduje się na ul. Piłsudskiego 61 w budynku szpitala limanowskiego i jest czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13.00. Punkt zapewnia wszelkie potrzebne środki ochrony, a oddawanie krwi jest bezpieczne.

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest już nowy numer „Misje Dzisiaj” (pożegnalny ks. Tomasza) – zapraszamy zelatorów różańca po odbiór do zakrystii. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapraszamy do wspólnej modlitwy w świątyni.

7. Zmarł śp. + Bogumił Bubula wywodzący się z Tymbarku-Zawodzia. Informacja o jego pogrzebie zostanie podana po niedzieli. Powierzajmy zmarłego Miłosiernemu Bogu.

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna