2018.01.01. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

1. W pierwszy dzień nowego roku Świętej Bożej Rodzicielce Maryi oddajemy cały rozpoczynający się rok i prosimy, by był on dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny czasem prawdziwie błogosławionym. Pragniemy życzyć Gościom i wszystkim Parafianom słowami z dzisiejszej Liturgii „Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech Was obdarzy pokojem”. Wszelkiego dobra i pomyślności.

Dzisiejsza uroczystość to Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Ofiarami wspieramy cele diecezjalne.

Za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można dzisiaj, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.

 

2. Porządek kolędy…

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna