V Niedziela Wielkiego Postu (25 marca 2012 r.)

 1. Dzisiaj:
  1. zasłonięte krzyże przypominają rozpoczęcie okresu Męki Pańskiej;
  2. Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników;
  3. Modlimy się za Ojca św. Benedykta XVI, który odbywa pielgrzymkę apostolską do Meksyku i na Kubę;
  4. po Mszy św. o godz.1130 - Droga Krzyżowa; o godz. 1500 - Gorzkie Żale i Msza św.;
 2. W tygodniu:
  1. jutro (poniedziałek) przeniesiona z niedzieli liturgiczna Uroczystość Zwiastowania Pańskiego; Dzień Świętości Życia. Chętnych zapraszamy do włączenia się do Ruchu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ze stolika z prasą można pobrać informacje na ten temat i formularze Przyrzeczenia Duchowej Adopcji. W czasie Mszy św. o godz. 1800 - będzie uroczyste przyjęcie chętnych do wspomnianego Ruchu na rzecz ochrony każdego życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci;
  2. spotkania klas drugich gimnazjalnych.:
   • wtorek:. 1830- klasa 2A
   • czwartek: 1715 - kalsa 2B,
   • czwartek: 1830 - klasa 2C;
  3. w czwartek o godz. 2000 - w kościele będzie Misterium Męki Pańskiej, przygotowane przez młodzież naszej Parafii - zapraszamy!
  4. piątek:
   • od godz. 830 - odwiedziny chorych wcześniej zgłoszonych w domach Droga Krzyżowa o godz. 1615 i 1800 ;
   • sobota o godz. 1900: kolejna konferencja Kursu Przedmałżeńskiego;
 3. Przyszła niedziela - to Niedziela Palmowa:
  1. rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne; prosimy dostosować się do następującego porządku: Msze św.:
   • o godz. 700 i 830 - z nauką dla rodziców;
   • o godz. 1000 - Msza św. z nauką dla dzieci;
   • o godz. 1130 Msza św. z nauką dla młodzieży;
   • o godz. 1500 na Gorzkich Żalach nauka dla wszystkich;
   • spowiedź rekolekcyjna będzie w Wlki Wtorek od godz. 830 - 1800:
   • jutro, w wtorek i w środę o godz. 700 Mszy św. nie będzie;
   • Program rekolekcji;
   Nauki rekolekcyjne będzie głosił ks. dr Jan Mikulski - prob. z Ochotnicy Górnej;
  2. poświecenia palm i procesja w czasie Mszy św. o godz. 1000; po Mszy św. na Rynku - konkurs palm;
  3. w ramach jałmużny postnej złożymy składkę na Seminarium Duchowne w Tarnowie, gdzie powołani przygotowują się do kapłaństwa;
  4. wszyscy uczniowie szkół: podstawowej i gimnazjalnej od Wielkiego Poniedziałku do Wlk. Środy - będą uczestniczyli w rekolekcjach w kościele; rodzicom, wychowawcom i nauczycielom przypominamy, że dni rekolekcyjne nie są dniami wolnymi od zajęć; zajęcia w tym czasie (zgodnie z Rozporządzeniem MEN) - zamiast w szkole odbywają się w kościele; szczegółowy program będzie podawany przez ks. Rekolekcjonistę; Program rekolekcji pobieramy ze stolika - jest także dostępny na stronie internetowej Parafii;
  5. w niedzielę o godz. 800-wyjazd chętnej młodzieży do Tarnowa na Diecezjalne spotkanie młodych; zapisy w kancelarii, koszt 10 zł;
 4. Wszystkim darczyńcom, którzy dzięki przychylności sklepów Centrum, woluntariuszom, składającym i zbierającym dary świąteczne dla potrzebujących w Parafii oraz Caritas parafialnej - wyrażamy wdzięczność: Bóg zapłać! W zakrystii są jeszcze do pobrania baranki wielkanocne.

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna