Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy (9 kwietnia 2012)

  1. Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnie dziękujemy: Służbie liturgicznej Ołtarza z ks. Grzegorzem, Strażakom, Chórowi, Panom wykonującym Pasję, Orkiestrze, budującym „Ciemnicę” i Grób Pański (młodzieży z ks. Markiem i p. Janem), pp. Pachowiczom za kwiaty i krzewy, S. Adrianie a także tym, którzy ofiarowali i przygotowali dary dla potrzebujących (sieci sklepów Centrum, Piekarni, Państwu Ściankom, woluntariuszom z ks. Mariuszem, Paniom z Caritas). Bóg zapłać!
  1. Tym, którzy dzisiaj swoją modlitwą i ofiarami wspierają katolickie Uczelnie (Uniwersytet JPII W Krakowie i KUL) – Rektorzy wyrażają wdzięczność: Bóg zapłać.
  1. W tygodniu: Dni w Oktawie Wielkanocy.
  1. W najbliższą niedzielę - Niedziela Miłosierdzia Bożego. Diecezjalny Dzień Caritas; o g. 1100 suma odpustowa w Podłopieniu.

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna