Uroczystość Wszystkich Świętych (01 listopada 2013)

 1. Przypominamy, dzisiaj:
  • porządek Mszy św. – jak w niedzielę , z wyjątkiem:
  • o godz. 1400 – Msza św. na cmentarzu, a po niej Różaniec św. ze stacjami za zmarłych;
  • o godz. 1900 przed kaplicą cmentarną – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zmarłych prowadzona przez młodzież;
  • ze względu na Uroczystość – nie obowiązuje post;
  • na cmentarzu trwa tradycyjna kwesta na Seminarium Duchowne w Tarnowie, prowadzona przez lektorów z identyfikatorami;
 1. Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1-go do 8-go listopada jest zupełny. Warunki zyskania odpustu zupełnego:
  • spowiedź św. sakramentalna i Komunia Św.;
  • modlitwa: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i w intencjach Ojca św.: Chwała Ojcu .
  • wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu;
 1. Wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę od południa Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego i spełnią w/w warunki – zyskują także odpust zupełny. Odpust zupełny można zyskać  jeden raz na dzień za jedną duszę.
 2. Pobożna forma niesienia pomocy zmarłym są wypominki: roczne (czytane w niedzielę) i jednorazowe (czytane w listopadzie). Prosimy o czytelne wpisywanie imion zaznaczeniem godziny (roczne) i składanie kartek w kancelarii.
 3. Od 02 listopada:
  • modlitwa różańcowa w ciągu miesiąca listopada za zmarłych – „wypominanych” w naszym kościele;
  • jutro – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny); porządek Mszy św.: 630; 700; 900 i 1700;
 1. Zainteresowanych informujemy o tym, że ani w przeszłości ani obecnie nikt nie został upoważniony przez Parafię do zbierania jakichkolwiek pieniędzy od kogokolwiek na naszym cmentarzu i parkingu. 

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna