XXV Niedziela Zwykła (21 września 2014)

 1. Dzisiaj: 
  • kończy się IV Tydzień Wychowania;
  • Światowy dzień Środków Społecznego Przekazu;
  • składającym ofiarę na Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie i Tarnowie – Bóg zapłać!;
 1. W tygodniu:
  • wtorek –św. Ojca Pio;
  • środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy; o godz. 1700 – rozpocznie się Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Stoważyszenie Rodzin Katolickich – zapraszamy!
  •  czwartek – bł. Władysława z Gielniowa; spotkania duszpastersko-katechetyczne: o godz. 1600 – aspirantów, o godz. 1800 – klas drugich i ich rodziców przed I Komunią św.;
 1. W minionym tygodniu z rąk bpa Władysława Bobowskiego otrzymali krzyże ceremoniarza lektorzy: Piotr Młynarczyk i Marcin Natonek; gratulując im jednocześnie życzymy radosnej służby liturgicznej.
 2. 12 października jest organizowany w Dębicy VI Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny; chętni indywidualni i z rodzinami –zgłaszają się w zakrystii.
 3. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Odpustu Parafialnego: Chórowi z p. Organistą Piotrem, Orkiestrze z p. Dyrygentem, Strażakom z p. Komendantem, Pocztom sztandarowym, Służbie Liturgicznej Ołtarza z ks. Stanisławem, KSM-wi z ks. Bogdanem; DSM-wi z S. Agnieszką, niosącym wieńce żniwne z Zamieścia i Piekiełka, niosącym feretrony i chorągwie, sypiącym kwiaty oraz S. Zakrystiance – Bóg zapłać!
 4. Pewnej Rodzinie z Zamieścia dziękujemy za złożenie znacznej ofiary na roboty wokół kaplicy przedpogrzebowej: Bóg zapłać!
 5. Przypominamy: Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje zbiórkę sprzętu elektrycznego, elektronicznego (zużyte: komputery, drukarki, telefony, monitor, sprzęt RTV i AGD) – na rzecz potrzebujących w Afryce; Sprzęt składamy w dniach: 25 – 28 września na parkingu obok wejścia do magazynu przy garażach.

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna