Uroczystość Rocznicy Poświecenia Własnego Kościoła. (25 października 2015)

 1. Dzisiaj: o godz. 1600 – Różaniec św. i Msza św.; W dniu wyborów do Parlamentu – modlimy się za naszą Ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi – spełniając jednocześnie obowiązek „głosowania w zgodzie z własnym sumieniem, wrażliwym na dobro wspólne i stojącym na straży życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci”.
 2. W tygodniu:
 • środa – świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – Solenizantom składamy życzenia poparte modlitwą;
 • piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego po Różańcu – rozstrzygniecie konkursu różańcowego;
 • sobota – ostatnie nabożeństwo październikowe – różańcowe;
 1. Niedziela – Uroczystość Wszystkich Świętych:
 • porządek Mszy św. – niedzielny;
 • godz. 1400 – Msza św. w czasie a po niej Różaniec św. ze stacjami za zmarłych; o godz. 1600 – Mszy św. nie będzie;
 • godz. 1900 – na Cmentarzu będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego za zmarłych – prowadzona przez młodzież – zapraszamy!
 1. Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust zupełny dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1-go do 8-go listopada jest zupełny. Warunki zyskania odpustu zupełnego:
 • Spowiedź św. sakramentalna i Komunia św.;
 • Modlitwa: Ojcze nasz, Wierzę.. i w intencjach Ojca św.: Chwała Ojcu..
 • Wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu;
 • Spowiedź św. – codziennie w ciągu tygodnia;
 1. Wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę od południa Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego i spełni w/w warunki – zyskują także odpust zupełny. Odpust zupełny można zyskać jeden raz na dzień za jedną duszę.
 2. Pobożną formą niesienia pomocy zmarłym są wypominki: roczne (czytane w niedzielę) i jednorazowe (czytane w listopadzie). Prosimy o czytelne wpisywanie imion z zaznaczeniem godziny (przy rocznych) i składanie kartek w kancelarii.
 3. W Wszystkich Świętych będzie kwesta na cmentarzu na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
 4. Organizacja Kościół w Potrzebie - zwyczajem lat ubiegłych – prosi, aby do 13.11.br (do godz. 900 składać obok wejścia do magazynu na parkingu zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Bliższe informacje: tablica ogłoszeń, strona internetowa Parafii. (Ogłoszenie o zbiórce zużytego sprzętu)

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna