Święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika (26 grudnia 2015)

1.       Dzisiaj: Bóg zapłać wszystkim, którzy swoimi ofiarami wspierają Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

2.       Jutro: niedziela – Święto Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa; patronalne święto Sióstr Nazaretanek (ich powołanie zakonne i piękną posługę w naszej Parafii polecamy opiece Najświętszej Rodziny); w czasie Mszy św. o godz. 830 – wystąpi Chór Parafialny a o godz. 1130 – kolędy zagra Orkiestra Tymbarski Ton.

3.       Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia Uroczystości Bożego Narodzenia: Orkiestrze , Chórowi z p. Organistą; Liturgicznej Służbie Ołtarza księżmi: Stanisławem i Witoldem; Siostrom: z S. Zakrystianką; p. Wiesławowi Dudzie za dekorację świetlną, grupie młodzieżowej z ks. Bogdanem. Dziękujemy p. Stanisławowi Kicie z Piekiełka, który przygotował ruchomą szopkę. Bóg zapłać Paniom i Panom z Caritas, woluntariuszom z ks. Stanisławem, dobroczyńcom (GS Tymbark, TM Galicja i p. Bogusławowi Morce z Piekiełka) - za zorganizowanie upominków świątecznych dla niektórych rodzin znajdujących się w większej potrzebie w naszej Parafii. Bóg zapłać Świeckim Szafarzom Komunii św. (Panom: Janowi i Julianowi), dzięki którym chorzy w domach mogli przeżywać Święta z Jezusem Eucharystycznym.

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna