Róża Kobiet pod wezwaniem św. Wiktorii

Bubula Stanisława

Bugajska Dorota

Bulanda Alicja

Bulanda Anna

Dyrek Grażyna - zelatorka

Gajda Maria

Kaim Aneta

Kaim Anna

Kaim-Orzeł Katarzyna

Kuc Alina

Kurek Ewa

Kurek Janina

Łącka Renata

Pałka Barbara

Papież Małgorzata

Poręba Józefa

Sarata Maria

Staśko Ewa

Stelmach Lidia

Wątor Jolanta

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna