Strona główna

2018 04 01 Życzenia Wielkanocne

Drodzy Parafianie i Goście!

Pragniemy Wam życzyć, by przeżywanie tych Świąt Wielkanocnych, było radosnym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Panem. Niech On napełnia serca pokojem oraz mocą swojej łaski, niech daje nadzieję w każdą biedę  i smutek. Przeżywamy te święta, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niech dar wolności ubogacony błogosławieństwem Chrystusa, który zwyciężył  śmierć, pozwala nam wzrastać do miłości Ojczyzny oraz do pełni wolności, jaką ofiaruje nam Chrystus w mocy Ducha Świętego.  

Dziękujemy za życzenia od różnych osób i instytucji. Odwzajemniamy je z darem modlitwy.

Wszystkim radosnego Alleluja! Pan Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja!

Zespół Gloria Mariae - Marnotrawny Syn

2018 03 15 PARAFIALNY ZESPÓŁ SYNODALNY

V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Parafialny Zespół Synodalny

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku

 

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie powołania parafialnych zespołów synodalnych (z 10 I 2018) określa, iż proboszcz ustanawia parafialny zespół synodalny, biorąc pod uwagę następujące osoby:

 

„W pracach parafialnego zespołu synodalnego uczestniczą jako jego członkowie:

a) wikariusze parafialni oraz inni kapłani rezydujący w parafii;

b) przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia

apostolskiego, którzy uczestniczą w cum animarum na terenie parafii;

c) nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej;

d) katecheci;

e) członkowie parafialnej rady duszpasterskiej;

f) przedstawiciel zrzeszeń eklezjalnych (stowarzyszeń, ruchów) działających

w parafii;

g) reprezentanci innych osób i instytucji działających na terenie parafii”

 

Ks. prałat Józef Leśniak

Ks. prałat Edward Nylec

Ks. Witold Warzecha – sekretarz Parafialnego Zespołu Synodalnego

Ks. Michał Łukasik

 

s. Izabela CSFN

Jan Plata

 

Ks. Banach Jan – przewodniczący PZS

Ks. Stanisław Kaczka

Szymon Ból

Zofia Bulanda

Antoni Filipiak

Marta Gajewska – sekretarz Paraf. Rady Duszpasterskiej

Jarosław Kaim

Władysław Kapturkiewicz

Iwona Poręba

s. Regina Zarystianka CSFN

Roman Smaga

Małgorzata Śmiałek

Artur Trojanowski

Józef Wańczyk

Elżbieta Zimirska

Józef  Zoń – wiceprzewodniczący Paraf. Rady Duszpasterskiej

                            Delegat świeckich z dekanatu tymbarskiego na

V Synod Diecezji Tarnowskiej

 

Maria Janczura

Beata Szarłowicz  

Bogusław Sowa

Andrzej Kęska

Katarzyna Smaga

Emila Puchała

Aleksandra Trojanowska

Alicja Kaptur

Piotr Młynarczyk

 

2018 03 12 „Kurs przedmałżeński” w Tymbarku

Katecheza przedmałżeńska w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2018 r. Katecheza będzie prowadzona przez małżeństwa wraz z kapłanem. W spotkaniach mogą wziąć udział tylko pary, niekoniecznie narzeczonych! Zapisy par przyjmujemy w kancelarii parafialnej. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia do końca V.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na numer tel. 18 332 52 01.

 

Podobna katecheza odbędzie się wcześniej, w dniach od 6 do 8 kwietnia 2018 roku, w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.  Kurs rozpocznie się w piątek o godz. 17.00, a zakończy się w niedzielę ok. godz. 12.00. Zapisy są możliwe telefonicznie pod numerem 18 337 22 64 lub w kancelarii parafialnej w Limanowej.

Podkategorie

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna