Strona główna

Ograniczenia

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych Biskup Tarnowski Andrzej Jeż udziela na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy skorzystają z dyspensy, Ks. Biskup zachęca do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie.

W naszym kościele w liturgii może uczestniczyć do 50 osób, a w kaplicy w Piekiełku do 22 osób. Prosimy o zachowywanie niezbędnych środków ostrożności: dystans, noszenie maseczek, korzystanie ze środków dezynfekcji.

Przypomnimy, iż transmisja nabożeństw i Mszy św. z naszego kościoła parafialnego jest prowadzona codziennie o godz. 17.00 oraz z wszystkichMszy niedzielnych. Transmisje dostępne są pod linkiem https://www.youtube.com/channel/UCm4YJiowo_wMF77UrG5k4xg/live

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Czytaj więcej: Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Eksternistyczne seminarium odnowy wiary

plakat_seminarium odnowy wiary1-9_calosc8.jpg

TRANSMISJA ONLINE Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

Msze święte z naszego kościoła parafialnego, będą dostępne pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCm4YJiowo_wMF77UrG5k4xg/live

Pożegnanie księży Parafii

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia

Zespół Świętego Józefa w Piekiełku

Podkategorie

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna