Parafialny Zespół Synodalny

V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Parafialny Zespół Synodalny

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku

 

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie powołania parafialnych zespołów synodalnych (z 10 I 2018) określa, iż proboszcz ustanawia parafialny Zespół synodalny, biorąc pod uwagę następujące osoby:

 „W pracach parafialnego zespołu synodalnego uczestniczą jako jego członkowie:

a) wikariusze parafialni oraz inni kapłani rezydujący w parafii;

b) przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia

apostolskiego, którzy uczestniczą w cum animarum na terenie parafii;

c) nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej;

d) katecheci;

e) członkowie parafialnej rady duszpasterskiej;

f) przedstawiciel zrzeszeń eklezjalnych (stowarzyszeń, ruchów) działających

w parafii;

g) reprezentanci innych osób i instytucji działających na terenie parafii”

 

Ks. prałat Edward Nylec

Ks. Tomasz Wroński

Ks. Szczepan Depowski


 

s. Izabela CSFN

Jan Plata

 

Ks. Banach Jan – przewodniczący PZS

Ks. Sylwester Tarszka

Szymon Ból

Zofia Bulanda

Antoni Filipiak

Marta Gajewska – sekretarz Paraf. Rady Duszpasterskiej

Jarosław Kaim

Władysław Kapturkiewicz

Iwona Poręba

s. Regina Zarystianka CSFN

Roman Smaga

Małgorzata Śmiałek

Artur Trojanowski

Józef Wańczyk

Elżbieta Zimirska

Józef  Zoń –        wiceprzewodniczący Paraf. Rady Duszpasterskiej

                                 Delegat świeckich z dekanatu tymbarskiego na

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Maria Janczura

Beata Szarłowicz  

Andrzej Kęska

Katarzyna Smaga

Emila Puchała

Aleksandra Trojanowska

Alicja Kaptur

Piotr Młynarczyk

 

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna